By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 3-5
Annotation: Komentář ke studii J. Šindeláře "Národní hrdina (v záloze)" (Dějiny a současnost, 2017, č. 3).
Article
2
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 6-7
Annotation: Komentář k Nečasově biografii Adolfa Kolínského.
Article
3
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 7-9
Annotation: Polemika s Fučíkovým obrazem v "Přehledných dějinách české literatury" (2012).
Article
4
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 10
Annotation: Připomenutí dokumentárního filmu o J. Fučíkovi z počátku 50. let; s citací dobového hodnocení časopisem Filmový přehled (1953, č. 15).
Article
5
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 10-11
Annotation: Připomenutí dvojitého výročí F. X. Šaldy; s citací protikladného hodnocení jeho osobnosti u J. Fučíka (Rudé právo, 1937) a F. Peroutky (Přítomnost,...
Article
6
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 11-12
Annotation: Článek k výročí Pařížské komuny, mj. s citací z Fučíkova článku "Ať žije komuna!".
Article
7
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 12-13
Annotation: Připomenutí sto třiceti let od úmrtí autora "Internacionály", mj. citováno z jejích překladů od V. Nezvala a J. O. Fischera.
Article
8
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 13-15
Annotation: Porovnání mediálního obrazu J. Fučíka a A. Gajdara v postsocialistickém Česku a Rusku; připojen redakční dovětek.
Article
9
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 15
Annotation: Zpráva o pojmenování nové stanice kazaňského metra po Juliu Fučíkovi.
Article
10
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2018, č. 50, prosinec, s. 2-3
Annotation: Připomínka dvou výročí, s citací Fučíkova zamyšlení nad smyslem české literatury.
Article
11
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2018, č. 50, prosinec, s. 4
Annotation: Zpráva o umrtí německého novináře K. Haupta (s dvěma fotografiemi).
Article
12
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2018, č. 50, prosinec, s. 6-7
Annotation: Vzpomínka na získávání Fučíkova odznaku na Střední pedagogické škole v Holešově v roce 1954.
Article
13
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2018, č. 50, prosinec, s. 7-8
Annotation: Připomenutí zemřelého scenáristy a publicisty, s citacemi z jeho rigorózní práce o J. Fučíkovi.
Article
14
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2018, č. 50, prosinec, s. 9-11
Annotation: Připomenutí různých kulturních výročí, např. narození Z. Nejedlého, otevření Muzea Julia Fučíka nebo narození satirika J. Haussmanna (citována...
Article
15
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2013, č. 39, březen, s. 4-5
Annotation: Referát o slavnostním shromáždění u příležitosti 110. výročí narození J. Fučíka 22. 2. 2013 v Městské knihovně v Praze. Dále obsahuje...
Article
16
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2013, č. 39, březen, s. 5
Annotation: Glosa kritizující nezájem médií o slavnostní akci ke znovupostavení sochy J. Fučíka na pražských Olšanských hřbitovech 22. 2. 2013.
Article
17
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2013, č. 39, březen, s. 5
Annotation: Zpráva o 2. vydání níže zmíněné publikace u příležitosti 110. výročí narození J. Fučíka.
Article
18
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2013, č. 39, březen, s. 6-8
Annotation: Článek - dopis čtenáře - o odkazu J. Fučíka.
Article
19
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2013, č. 39, březen, s. 5-6
Annotation: Otisk úryvku z dopisu čtenáře o J. Fučíkovi.
Article
20
Article resource: '; ...Kurýr...
In: Kurýr. -- R. 2012, č. 38, listopad, s. 1-2
Annotation: Recenze. Doplněno o glosu "První ohlas: Lidové noviny" k recenzi knihy z pera P. Zídka v LN ze 16. 6. 2012.
Article