By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 4, květen, s. 1, 3
Annotation: Přehledová stať o programu 4. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu a festivalu spisovatelů v Praze (12.-15. května v Paláci kultury).
Article
2
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 4, květen, s. 5-6
Annotation: Rozhovor o novém románu Z. Z. Born in ČSR aneb Vekslštůbe Cimrfraj (vyjde začátkem června v pražském nakladatelství Akropolis).
Article
3
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 4, květen, s. 6-7
Annotation: Portrét L. V. zaměřený na fenomén autorského "image", na metodu "psaní životem" a "žití literaturou".
Article
4
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 4, květen, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
5
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 4, květen, s. 16-17
Annotation: Recenze; srovnání s prvotinou T. B. Indiánský běh (2., rozšířené vyd., Praha, Grafoprint 1992).
Article
6
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 4, květen, s. 30-31
Annotation: Komentář k dvěma otištěným dopisům E. E. K. z května a června 1945, adresáti: Laurinová Olga, Gottwald Klement; s biografickou poznámkou o...
Article
7
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 4, květen, s. 39, 44
Annotation: Úvodní poznámka k otištěné ukázce z knihy E. L. T. Woyzef (vyjde letos ve Vydavatelství David Hrbek a Nakladatelství Formát Boskovice), k úryvku...
Article
8
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 4, květen, s. 46
Annotation: Recenze.
Article
9
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 4, květen, s. 47
Annotation: Zejména o kuchařce alchymisty a astrologa: Rodovský z Hustířan Bavor, Kuchařství, to jest knížka o rozličných krmích (1591).
Article
10
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 4, květen, s. 42-43
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Knižní klub P. Havlíkem.
Article
11
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- Roč. 4, 1994, č. 6, červen, s. 13
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o americké novinářce a spisovatelce H. Epsteinové, narozené r. 1947 v Praze; k otištěné ukázce (s. 12-13)...
Article
12
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- Roč. 4, 1994, č. 5, červen, s. 14
Annotation: Literární portrét.
Article
13
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- Roč. 4, 1994, č. 6, červen, s. 18
Annotation: Recenze.
Article
14
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- Roč. 4, 1994, č. 6, červen, s. 18-19
Annotation: Recenze české redukované verze francouzského originálu; kritické připomínky na adresu českých vydavatelů (způsob redakce originálu) a zejména...
Article
15
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- Roč. 4, 1994, č. 6, červen, s. 19
Annotation: Redakční recenze čísla věnovaného tématu Apokalypsa.
Article
16
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- Roč. 4, 1994, č. 6, červen, s. 25
Annotation: Stať o Z. B. u příležitosti otevření nové stálé expozice ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy k 60. výročí jejího úmrtí (23. května...
Article
17
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 6, červenec/srpen, s. 10
Annotation: Rozhovor u příležitosti návštěvy R. F. v Praze.
Article
18
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 6, červenec/srpen, s. 11-12
Annotation: Literární portrét; charakteristika dosavadních osmi básníkových sbírek.
Article
19
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 6, červenec/srpen, s. 14
Annotation: Poznámka o autorovi; k otištěné povídce Důvěrník a výtah (s. 13-14).
Article
20
Article resource: '; ...Labyrint...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 6, červenec/srpen, s. 16
Annotation: Recenze.
Article