By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 133, 7. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
2
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 134, 8. 6., s. 3
Annotation: O zájmu v SSSR o osobnost M. Pujmanové tlumočeném v Praze na besedě čtyřnásobným laureátem Stalinovy ceny P. A. Pavlenkem.
Article
3
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 134, 8. 6., s. 3
Annotation: Medailon k 30. výročí úmrtí.
Article
4
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 136, 10. 6., s. 7
Annotation: Projev otištěný pod snímkem Nezvala řečnícího při odhalení Slavíčkovy busty v Praze 6. 6.
Article
5
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 137, 12. 6., s. 4
Annotation: Medailon k 5. výročí úmrtí 12. 6.
Article
6
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 188, 11. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 189, 12. 8., s. 7
Annotation: O přednáškách M. Majerové, J. Dolanského, Fr. Kubky a J. Glazarové na školení začínajících autorů na Dobříši.
Article
8
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 192, 16. 8., s. 4
Annotation: O dělnických spisovatelích A. Šmejcové a V. Nečasovi, profilujících se na Dobříši.
Article
9
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 192, 16. 8., s. 4
Annotation: Referát bez přesnějšího udání místa konání.
Article
10
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 194, 18. 8., s. 4
Annotation: O aktivitách Svazu čs. spisovatelů.
Article
11
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 194, 18. 8., s. 4
Annotation: Recenze; též o edici Sebrané spisy J. K. Tyla, připravované v Ústavu pro českou literaturu
Article
12
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 197, 22. 8., s. 3
Annotation: Entrefilet k 60. výročí Nerudova úmrtí s přetištěním jeho závěti.
Article
13
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 198, 23. 8., s. 1
Annotation: Úvodník k jubileu.
Article
14
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 198, 23. 8., s. 3
Annotation: Entrefilet o výstavce v hostinci U mostu v Hronově.
Article
15
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 49, 27. 2., s. 3
Annotation: Rozhovor u příležitosti návštěvy spisovatele (pseud. Kuba) v Praze.
Article
16
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 53, 2. 3., s. 7
Annotation: Medailon k 40. výročí úmrtí.
Article
17
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 54, 4. 3., s. 1
Annotation: O přínosu jubilanta N. V. Gogola české literatuře a divadlu.
Article
18
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 54, 4. 3., s. 1
Annotation: O večeru s projevy Zd. Nejedlého a J. Taufra.
Article
19
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 233, 3. 10., s. 3
Annotation: Medailon ochotnického herce a operního pěvce.
Article
20
Article resource: '; ...Lidová demokracie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 61, 12. 3., s. 5
Annotation: Glosa.
Article