By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- R. 1970, zvl. č., srpen, s. 6-7
Annotation: Úvaha o postavení české exilové literatury.
Article
2
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. [1], 1971, č. 2, březen, s. 24
Annotation: Svaz českých spisovatelů; komentář k jeho zániku. S otištěním dopisu výboru svazu (podepsán Seifert Jaroslav) předsednictvu Národní fronty...
Article
3
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. [1], 1971, č. 2, březen, s. 26-27
Annotation: O mizivém ohlase jeho úmrtí.
Article
4
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. [1], 1971, č. 6, listopad, s. 33
Annotation: O obsahu říjnového čísla Les lettres francaises, věnovaného sedmdesátinám J. S.
Article
5
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. [1], 1971, č. 4/5, červenec, s. 9
Annotation: Zpráva o soudním procesu.
Article
6
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. [1], 1971, č. 6, listopad, s. 15-16
Annotation: Přetisk dopisu generální prokuratuře o soudním postihu V. Š.
Article
7
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. [1], 1971, č. 2, březen, s. 20-21
Annotation: Autobiografický fejeton, mj. o vzniku románu Tankový prapor.
Article
8
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. [1]-2, 1971-1972, č. 2, březen, s. 21-24; č. 3, květen, s. 29-30
Annotation: Přetisk dokumentu Ústředí knižní kultury v Praze obsahujícího seznam knih určených k vyřazení z knihoven a knih zastavených ve výrobě.
Article
9
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 2, 1972, č. 5/6, listopad, s. 40-43
Annotation: Recenze; mj. polemika s články: Preisner Rio, K situaci české inteligence (Text '72, č. 1), Blouznivci našich úhorů (Svědectví, č. 42).
Article
10
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 2, 1972, č. 4, červenec, s. 16
Annotation: Svaz čs. spisovatelů, Hájek Jiří; k ustavení nové organizace. Též o: Goldstücker Eduard.
Article
11
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 2, 1972, č. 4, červenec, s. 17-25
Annotation: Hotmar Josef; polemika s jeho rozhlasovým příspěvkem (otištěn na s. 17) o Škvoreckého odchodu do exilu. Dále mj. o: Halas František, Tigrid Pavel.
Article
12
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 2, 1972, č. 5/6, listopad, s. 36-37
Annotation: Nekrolog; mj. o setkání s E. F. v září 1968.
Article
13
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 2, 1972, č. 2, březen, s. 29-32; č. 3, květen, s. 23-32
Annotation: Shakespeare William.
Article
14
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 3, 1973, č. 1, únor, s. 28-29
Annotation: Kritika týdeníku, zejména jeho referování o zahraniční literatuře, mj. o: Maltz Albert, Solženicyn Alexandr.
Article
15
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 3, 1973, č. 2, duben, s. 21-28
Annotation: Glosy k domácímu literárnímu životu v kapitolách Kamsi se vytratili, Krvavá mšice, Führerprinzip, Já chci tisknout! (Literární měsíčník),...
Article
16
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 3, 1973, č. 3, červen, s. 23-27
Annotation: Komentář k současné situaci doma, mj. k článku: Hájek Jiří, Balónek, který splaskl. Na okraj jedné pravičácké provokace (Tvorba, č. 6,...
Article
17
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 3, 1973, č. 5/6, listopad, s. 48-53
Annotation: Literární měsíčník; recenze v něm otištěných próz: Steklač Vojtěch, Kostrhun Jan, Erbenová Irena, Stavinoha František, Misař Karel.
Article
18
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 3, 1973, č. 5/6, listopad, s. 54-57
Annotation: Přetisk úředního seznamu knih k vyřazení z veřejných knihoven.
Article
19
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 3, 1973, č. 4, srpen, s. 39-40
Annotation: Nekrolog (+ 28. 4. 1973, Mnichov).
Article
20
Article resource: '; ...Listy (Řím)...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 3, 1973, č. 2, duben, s. 38
Annotation: Glosa.
Article