By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 7-18
Annotation: Studie s kapitolkami Vývoj studií o denících, Deník - obraz ženské identity, Geneze ženského deníku v českých zemích, Jazyk a styl deníků,...
Article
2
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 21-36
Annotation: Studie; s ukázkami zápisků J. Křížkové-Náprstkové.
Article
3
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 39-59
Annotation: Studie s kapitolami I. Podmínky zrodu spisovatelky, podpora a spolupráce, II. Prezentace a stylizace (Období puchmajerovců, Éra Rozmanitostí a Prvotin,...
Article
4
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 61-72
Annotation: Studie.
Article
5
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 79-95
Annotation: Životopisná studie; připojena fotografie Žofie Podlipské se synem Prokopem.
Article
6
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 99-109
Annotation: Životopisná studie - zejména o její činnosti sběratelské a národopisné; připojeny čtyři fotografie.
Article
7
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 135-149
Annotation: Studie; připojena fotografie K. Světlé a rukopis článku T. Novákové k úmrtí K. Světlé v r. 1899.
Article
8
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 197-213
Annotation: Studie; připojeny dvě fotografie Z. Braunerové.
Article
9
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 231-249
Annotation: Studie; připojena fotografie D. Hodrové a ukázka z rukopisu románu Podobojí.
Article
10
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 257-278
Annotation: Edice korespondence; připojena fotografie J. S. M. a A. M. T.
Article
11
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 283-312
Annotation: Edice zápisů z let 1899-1906; připojena ukázka zápisu A. Masarykové a dopis V. Černého Anně Jonákové z r. 1976.
Article
12
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 317-408
Annotation: Edice korespondence; připojeno devět fotografií O. Sch.
Article
14
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 450-451
Annotation: Zpráva.
Article
15
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 451-455
Annotation: Přehled.
Article
16
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 455-462
Annotation: Studie s bibliografií V. S. a literaturou o něm.
Article
17
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 464-472
Annotation: Popis fondu.
Article
18
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 473-478
Annotation: Recenze.
Article
19
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 479-481
Annotation: Recenze dvou edic - edice korespondence mezi S. Bouškou a J. Š. Baarem a výběrové edice korespondence S. Boušky s provensálskými a katalánskými...
Article
20
Article resource: '; ...Literární archiv...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 119-129
Annotation: O jejím životě a prózách, ovlivněných prostředím Prosečska a Budislavska; na s. 131 otištěna fotografie T. N. před prosečským domem, na...
Article