By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
4
Article resource: '; ...Literární noviny...
původní lístek v RETROBI
In: Literární noviny. -- R. 1929
Article
5
Article resource: '; ...Literární noviny...
původní lístek v RETROBI
In: Literární noviny. -- R. 1928
Article
6
7
8
9
10
11
12
Article resource: '; ...Literární noviny...
původní lístek v RETROBI
In: Literární noviny. -- R. 1936
Article
13
14
Article resource: '; ...Literární noviny...
původní lístek v RETROBI
In: Literární noviny. -- R. 1928
Article
15
Article resource: '; ...Literární noviny...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, s. 2
Annotation: Dvě básně.
Article
16
Article resource: '; ...Literární noviny...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou A. Mornštajnovou o její literární tvorbě a překladatelské činnosti; připojeny bio-bibliografická poznámka (s. 5),...
Article
17
Article resource: '; ...Literární noviny...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, s. 3
Annotation: Článek se věnuje výsledkům výzkumu čtenářství v České republice.
Article
18
Article resource: '; ...Literární noviny...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelem E. Haklem o jeho nové knize "Výsek" a literární tvorbě; připojeny bio-bibliografická poznámka (s. 5), recenzní glosy...
Article
19
Article resource: '; ...Literární noviny...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 12, prosinec, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelem J. Rudišem o jeho literární tvorbě a novém románu "Český ráj"; připojeny bio-bibliografická poznámka (s. 5), recenzní...
Article
20
Article resource: '; ...Literární noviny...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 4, duben, s. 3
Annotation: Soubor tři glos o významu díla M. Kundery pro českou kulturu.
Article