By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 1, 15. 1.
Annotation: Úvodník zaměřený na otázky literatury psané ženami a feministickou literaturu.
Article
2
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 1, 15. 1.
Annotation: Úryvek básně ze sbírky "Včela na sněhu".
Article
3
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 1, 15. 1.
Annotation: Dvojrecenze na výtvarné adaptace díla J. A. Komenského "Labyrint světa a ráj srdce".
Article
4
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 1, 15. 1.
Annotation: Zpráva o konání seminářů tvůrčího psaní spojených s literární soutěží Skrytá paměť Moravy.
Article
5
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 1, 15. 1.
Annotation: Rozhovor o programech v Památníku písemnictví na Moravě pro děti; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 1, 15. 1.
Annotation: Úvaha na téma kvality moderních ex libris.
Article
7
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 7, 20. 7.
Annotation: Báseň.
Article
8
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 7, 20. 7.
Annotation: Anotace.
Article
9
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 8, 4. 9.
Annotation: Báseň.
Article
10
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 10, 5. 10.
Annotation: Medailon brněnského spisovatele E. Schicka.
Article
11
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 11, 5. 11.
Annotation: Zpráva o vyhlášení nového ročníku literární soutěže "Skrytá paměť Moravy".
Article
12
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 11, 5. 11.
Annotation: Informační glosa o literárním festivalu "Den poezie".
Article
13
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 11, 5. 11.
Annotation: Zpráva o výstavě "Prameny Proudů", jež byla věnována literatuře brněnských německojazyčných autorů.
Article
14
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 11, 5. 11.
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a divadelníkem R. Skolkem.
Article
15
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 11, 5. 11.
Annotation: Nekrolog.
Article
16
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 11, 5. 11.
Annotation: Zpráva o programu "Čtení s Kašpárkem" pro předškolní a školní děti.
Article
17
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 11, 10. 12.
Annotation: Báseň ze sbírky "Černý bez v deštivé noci".
Article
18
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 11, 10. 12.
Annotation: Zpráva o divadelní dramatizaci románu E. Bočka "Poslední aristokratka", již uvádí Divadlo Na Jezerce; titulní roli hraje A. Polívková.
Article
19
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 11, 10. 12.
Annotation: Anotace monografie M. Jeřábka "Bonviván Bohuslav Kilian : životní příběh právníka, vydavatele společensko-uměleckých revue a strýce Bohumila...
Article
20
Article resource: '; ...Literka...
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 7, 20. 7.
Annotation: Rozhovor s finalistou literární soutěže "Skrytá paměť Moravy" M. Modrým.
Article