By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 257-258
Annotation: Recenze.
Article
2
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. [260]-261
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 261-264
Annotation: Recenze.
Article
4
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. [264]-265
Annotation: Recenze.
Article
5
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. [268]-[272]
Annotation: Recenze.
Article
6
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 17-25
Annotation: Studie je věnována metodologickému přístupu k autentické literatuře a kresbám židovských dětí.
Article
7
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 103-121
Annotation: Studie obsahuje versologickou analýzu Nerudovy básnické prvotiny "Hřbitovní kvítí". Verš sbírky je zkoumán v kontextu české i zahraniční...
Article
8
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 123-129
Annotation: Studie je věnována německému básníkovi židovského původu H. Sonnenscheinovi a jeho vztahu s P. Bezručem.
Article
9
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 147-[166]
Annotation: Anketa k diskusi o kritériích hodnocení a celkovém smyslu humanitních a společenských věd.
Article
10
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 55-71
Annotation: Studie je věnována diskuzím ruských formalistů o skazu (narativní forma navozující dojem spontánního mluveného slova).
Article
11
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 72-87
Annotation: Studie je věnována poslední etapě Mukařovského odborné činnosti, autor rozlišuje tři fáze přístupu Mukařovského k strukturalismu a marxismu.
Article
12
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 95-102
Annotation: Studie je v první části věnována strofice u postsymbolických básníků (V. Dyk, F. Gellner, K. Toman, F. Šrámek), v druhé části se autoři...
Article
13
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 243-245
Annotation: Rozhovor o vzniku a činnosti versologického týmu na "Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky".
Article
14
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 247-255
Annotation: Komentář k otisku dosud nezveřejněného textu P. G. Hlbiny "Katolický spisovateľ v službe súčasnosti", v němž se Hlbina ztotožňuje s novým...
Article
15
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 279-287
Annotation: Úryvek ze stejnojmenné monografie (ze s. 49-61).
Article
16
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 1, jún, s. 19-30
Annotation: Studie se věnuje především dvěma otázkám: 1. Jaký byl vztah René Wellka k Pražskému lingvistickému kroužku, respektive Pražské škole?,...
Article
17
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 1, jún, s. 54-63
Annotation: Studie se věnuje rozdílu mezi přístupy k narativu v morfologii V. J. Proppa a mytologii C. Lévi-Strausse.
Article
18
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 1, jún, s. 64-72
Annotation: Studie se věnuje průnikům věkových hranic v české literatuře pro děti a mládež.
Article
19
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 1, jún, s. 107-109
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...Litikon...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 1, jún, s. 112-114
Annotation: Recenze.
Article