By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Roč. 3, 2012, č. 1, s. 5-51
Annotation: Životopisná studie - formativní období historika V. Chaloupeckého od nástupu na pražskou univerzitu s úmyslem stát se básníkem, přes obrat...
Article
2
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Roč. 3, 2012, č. 1, s. 120-122
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Roč. 3, 2012, č. 1, s. 82-112
Annotation: Životopisná studie se zabývá mj. Šafránkovými aktivitami etnografickými a cestovatelskými (cestopisy) a jeho kronikou; s obr. příl.
Article
4
5
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Roč. 3, 2012, č. 1, s. 171-175
Annotation: Referát o semináři pořádaném ve dnech 22. - 23. 8. 2012 v Liberci.
Article
6
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Roč. 3, 2012, č. 1, s. 133-136
Annotation: Recenze.
Article
7
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 5, 2001, s. 357-371
Annotation: Studie; na s. 372-409 edice 54 kapitoly z kroniky J. F. Beckovského.
Article
8
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 5, 2001, s. 411-459
Annotation: Studie o postojích německého tisku a německé veřejnosti k otázce pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského.
Article
9
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 5, 2001, s. 461-493
Annotation: Studie.
Article
10
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 4, 2001, s. 103-110
Annotation: Studie.
Article
11
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 4, 2001, s. 225-243
Annotation: Studie.
Article
12
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 4, 2001, s. 175-179
Annotation: Stať inspirovaná krátkým úryvkem ze Smrčkových pamětí z přelomu 16. a 17. století.
Article
13
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 4, 2001, s. 245-256
Annotation: Studie.
Article
14
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 4, 2001, s. 267-282
Annotation: Studie.
Article
15
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 3, 1999, s. 125-136
Annotation: Analýza Fričovy básnické skladby o Václavu IV. (dosud ve většině kompendií /i v NK/ uváděna jako anonymní tisk); s ukázkami.
Article
16
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 3, 1999, s. 169-174
Annotation: Úvodní komentář k edici ukázek z Šustovy básnické tvorby (Příloha, s. 175-183); s Ediční poznámkou (s. 184).
Article
17
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 3, 1999, s. 185-215
Annotation: Životopisná studie, doplňující a upřesňující první dvě knihy Kalistových pamětí Po proudu života (Brno, Atlantis, 2 sv.): Choulení s přivřenými...
Article
18
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 3, 1999, s. 279-295
Annotation: Studie.
Article
19
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 7, 2003, s. 51-90
Annotation: Studie k osobnosti českého krále Přemysla Otakara II. a proměnách jeho literárního obrazu v kronikách od 13. do 15. století (s poznámkovým...
Article
20
Article resource: '; ...Marginalia Historica...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 7, 2003, s. 91-108
Annotation: Studie k pojetí vlasti a národa a vnímání cizích vlivů (zejm. německých) v pozdně středověkých Čechách, mj. k představám o původu Čechů...
Article