By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 1, září 1968, s. 2-3
Annotation: Úvodní článek tematického čísla časopisu Mahenovy činohry Státního divadla v Brně.
Article
2
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 9, květen 1969, s. 194-195
Annotation: O českém klasickém repertoáru na současném divadle; úvodní úvaha v tematickém čísle.
Article
3
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 2, říjen 1968, s. 28-29
Annotation: Otištění náčrtu z pozůstalosti; datováno podzim 1938.
Article
4
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 8, duben 1969, s. 171
Annotation: O režisérské osobnosti K. H. K.
Article
5
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 1, září 1969, s. 8-9
Annotation: Anketa s odbornými i laickými návštěvníky Mahenova divadla v Brně.
Article
6
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 1, září 1969, s. 16-17
Annotation: S přetištěním vzpomínky J. V. Plevy na J. M.
Article
7
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 1, září 1969, s. 11
Annotation: Anketa s herci Mahenovy činohry v Brně.
Article
8
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 1, září 1969, s. 4-6
Annotation: Otištění ukázky z náčrtku ke hře.
Article
9
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 9, květen 1969, s. 212
Annotation: Otištění dopisu z 3. 6. 1929; týká se Honzlova plánovaného příchodu do Brna.
Article
10
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 1, září 1969, s. 10
Annotation: Anketa s literárními historiky a divadelníky.
Article
11
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 1, září 1969, s. 8
Annotation: Kritika ideového pojetí ústřední postavy hry.
Article
12
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 9, květen 1969, s. 196-197
Annotation: Otištění výňatku.
Article
13
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 6, únor 1969, s. 121-122
Annotation: O postavení snu a snovosti v umění, literatuře a životě; úvodní článek k tematickému číslu.
Article
14
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 4, prosinec 1968, s. 83
Article
17
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 3, listopad 1968, s. 50-51
Annotation: O starším dramatu jako zdroji impulsů současné dramatické tvorby; úvodní článek k tematickému číslu.
Article
18
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 4, prosinec 1968, s. 73-75
Annotation: O některých formách současné dramatiky, zejm. happeningu; úvodní článek k tematickému číslu.
Article
19
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 4, prosinec 1968, s. 80-81
Annotation: O happeningu.
Article
20
Article resource: '; ...Meandr...
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 8, duben 1969, s. 184
Annotation: Anekdoticky o vztahu dramatika a režiséra.
Article