By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 51
Annotation: Nekrolog.
Article
2
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 52
Annotation: Báseň.
Article
3
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s.3
Annotation: Medailon připomínající výročí 80 let od smrti J. Mahena.
Article
4
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 5-7
Annotation: Referát z konference "Jiří Mahen v množném čísle", která se konala ve dnech 21. a 22. května v Brně, kterou pořádala Knihovna Jiřího Mahena...
Article
5
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 7-8
Annotation: Zpráva o akcích připomínajících výročí 80 let od smrti J. Mahena.
Article
6
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 9-18
Annotation: Studie o dramatu J. Mahena "Dezertér"; text je zkrácenou a upravenou verzí slovníkového hesla psaného pro projekt "Moderní česká divadelní hra...
Article
7
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s.
Annotation: Recenze o divadelní inscenaci "Jánošík Revisited" podle hry J. Mahena, již uvádí Národní divadlo v Brně, přetištěný z Týdeníku Rozhlas...
Article
8
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 19-35
Annotation: Studie věnovaná vztahu J. Mahena a F. Halase, od jehož smrti uplynulo v roce 2019 70 let, důraz je kladen na korespondenci obou básníků.
Article
9
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 36-40
Annotation: Článek se věnuje vztahu J. Mahena k Beskydám.
Article
10
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 54-56
Annotation: Recenze na monografii k historii Divadla Husa na provázku v 70. letech.
Article
11
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 57-59
Annotation: Recenze na monografii J. Kubíčka "Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích".
Article
12
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 60
Annotation: Fiktivní rozhovor J. Skácela jako představitele časopisu Host do domu s J. Mahenem, který vyšel mj. v souboru próz "Třináctý černý kůň".
Article
13
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 61
Annotation: Báseň ze sbírky "Odlévání do ztraceného vosku"; připojena nepodepsaná poznámka o původu této básně.
Article
14
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 3-8
Annotation: Článek, v němž je kladen důraz na Mahenovo impresionistické období; zdůrazňovány jsou soubory povídek "Díže" a "Měsíc".
Article
15
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 9-21
Annotation: Medailony vybraných českých spisovatelů, kteří si korespondovali s J. Mahenem, na základě výboru jeho korespondence "Adresát Jiří Mahen"; připojeny...
Article
16
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 22-25
Annotation: Biografická studie o době, kterou strávil J. Mahen v Dubé; navazuje na studii uveřejněnou v Milíři (19).
Article
17
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 26-28
Annotation: Stať o práci J. Mahena na libretu opery L. Janáčka "Výlety páně Broučkovy".
Article
18
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 29-31
Annotation: Vzpomínka K. Mahenové na průběh vzniku dramatu "Mezi dvěma bouřkami".
Article
19
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 38-44
Annotation: Komentované ukázky z díla J. Mahena.
Article
20
Article resource: '; ...Milíř...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 44-46
Annotation: Článek o vztahu J. Mahena a R. Těsnohlídka.
Article