By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 14, 1997, s. 5-19
Annotation: Přepracovaná stať, napsaná původně pro novou expozici Okresního muzea v Klatovech, podává přehled středověkých rukopisných památek spjatých...
Article
2
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 14, 1997, s. 40-43
Annotation: Úvodní komentář k edici Balbínovy Kronyky české (s. 44-55); tento výtah z různých kronik byl součástí rukopisného svazku, který si B. B....
Article
3
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 14, 1997, s. 118-120
Annotation: Informativní stať.
Article
4
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 14, 1997, s. 122-128
Annotation: Informativní stať.
Article
5
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 14, 1997, s. 131-138
Annotation: Informativní stať.
Article
6
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 14, 1997, s. 215-216
Annotation: Referát o výstavě uspořádané k 450. výročí Cervantesova narození v Zrcadlové síni Klementina.
Article
7
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 15, 1998, s. 87-96
Annotation: Krátký text o vztahu díla M. Bydžovského a J. Štelcara.
Article
8
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 15, 1998, s. 97-124
Annotation: Edice pamětních záznamů ve Veleslavínově Kalendáři.
Article
9
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 15, 1998, s. 128-140
Annotation: Studie.
Article
10
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 15, 1998, s. 162-181
Annotation: Přehledová studie.
Article
11
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 15, 1998, s. 379-395
Annotation: Životopisná stať a bibliografie orientalisty M. Boreckého.
Article
12
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 16/17, 1999/2000, s. 5-16
Annotation: Medailon v české a anglické verzi a bibliografický soupis prací B. Wižďálkové.
Article
13
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 16/17, 1999/2000, s. 17-28
Annotation: Stať o vzniku uvedených částí knihopisu.
Article
14
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 16/17, 1999/2000, s. 38-51
Annotation: Stať o stavu českého martyrologického bádání.
Article
15
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 16/17, 1999/2000, s. 52-92
Annotation: Popis čtyř rukopisů pocházejících z osecké klášterní knihovny.
Article
16
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 16/17, 1999/2000, s. 93-116
Annotation: Studie.
Article
17
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 16/17, 1999/2000, s. 154-164
Annotation: Studie o recepci pražských tisků 16. století na Slovensku.
Article
18
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 16/17, 1999/2000, s. 165-168
Annotation: Stručný popis knihovny podle jejího soupisu.
Article
19
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 16/17, 1999/2000, s. 209-215
Annotation: Informativní stať.
Article
20
Article resource: '; ...Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 16/17, 1999/2000, s. 216-229
Annotation: Informativní stať.
Article