By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
od minulosti » z minulosti, v minulosti, do minulosti
minulosti k » minulosti v
1
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 1, 1985, s. 133-146
Annotation: O vztahu bratří Čapků k rodnému kraji a o jeho odrazu v jejich díle.
Article
2
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 1, 1985, s. 113-121
Annotation: Zkrácená a doplněná verze práce odevzdané časopisu Český lid; příspěvek ke genezi pověstí (srovnání s historickou realitou).
Article
3
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 2, 1987, s. 55-71
Annotation: Analýza povídek Host (časopisecky 1879, knižně 1954) a V ohni (časopisecky 1875 /1878?/, knižně poprvé 1882).
Article
4
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 2, 1987, s. 73-98
Annotation: Přehledová stať o historii slavností (poprvé 14. 9. 1837, večerní ples spjat s čerstvě provdanou B. N.).
Article
5
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 2, 1987, s. 187-192
Annotation: Přehledová stať k 200. výročí narození J. E. P.
Article
6
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 2, 1987, s. 237-239
Annotation: Nekrolog archiváře a bývalého ředitele náchodského archivu E. B. (21. 3. 1926 Úpice - 1. 1. 1986 Opočno).
Article
7
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 3, 1989, s. 67-91
Annotation: Přehled historie pomníku (odhalen 15. 8. 1888); též referát o průběhu vzpomínkové výroční slavnosti 4. 9. 1988.
Article
8
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 3, 1989, s. 191-195
Annotation: Drobné pojednání o postavě panského hlídače Mojžíše (ve skutečnosti ratibořický polní mistr a ponocný František Mojžíš).
Article
9
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 3, 1989, s. 197-203
Annotation: O více než dvouapůlletém pobytu J. J. (v letech 1936-1938) v Novém Městě n. M.
Article
10
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 6, 2009, s. 5-26
Annotation: Soubor textů k příležitosti šedesátých narozenin ředitele Regionálního muzea v Náchodě, archiváře a historika V. Sádla.
Article
11
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 6, 2009, s. 225-231
Annotation: Životopisný portrét E. Hostovského. Autorka se zaměřuje zejm. na rozdíly v Hostovského tvorbě před a po emigraci, mj. k níže zmíněným dílům.
Article
12
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 6, 2009, s. 233-245
Annotation: Životopisný portrét A. V. Šembery zaměřený zejm. na jeho kontakty s východočeským prostředím (mj. ke korespondenci s níže zmíněnými osobnostmi).
Article
13
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 6, 2009, s. 345-362
Annotation: Otisk níže zmíněné stati E. Hostovského (původně vyšla v angličtině jako součást uvedeného souboru studií) s komentářem k jeho aktivitám...
Article
14
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 6, 2009, s. 401-411
Annotation: Výběrová bibliografie prací V. Sádla s úvodní poznámkou.
Article
15
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 4, 2002, s. 5-6
Annotation: Jubilejní medailon; s Výběrovou bibliografií prací PhDr. Ladislava Hladkého, CSc. (s. 7-12, položky 171-238, navazující na jubilantovu bibliografii...
Article
16
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 4, 2002, s. 75-77
Annotation: Vzpomínka na pětileté působení Q. Hodury na náchodském gymnáziu (1903-1908).
Article
17
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 4, 2002, s. 97-104
Annotation: Přehledová stať.
Article
18
19
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 7, 2012, s. 9-14
Annotation: Medailon historika a archiváře L. Hladkého k výročí jeho úmrtí s připojenými fotografiemi.
Article
20
Article resource: '; ...Náchodsko od minulosti k dnešku...
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 7, 2012, s. 15-22
Annotation: Bibliografie.
Article