By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 3, 20. 3., s. 43-45
Annotation: Ukázka z díla je doplněna poznámkami ke knize.
Article
2
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 3, 20. 3., s. 48-49
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 4, 20. 4., s. 57-58
Annotation: Stať o prvotině A. Lustiga.
Article
4
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 4, 20. 4., s. 59-61
Annotation: Stať. Úvod k ukázkám z Šalkovy korespondence s B. Mathesiem.
Article
5
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 4, 20. 4., s. 67-68
Annotation: Anekdoty o českých spisovatelích: J. Seifert, K. Čapek.
Article
6
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 4, 20. 4., s. 69-70
Annotation: Autor komentuje svou knihu.
Article
7
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 4, 20. 4., s. 74-75
Annotation: Autor komentuje svůj román a spolupráci se svým spoluautorem.
Article
8
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 4, 20. 4., s. 75-76
Annotation: Recenze Ortenových deníků. Dále se autor krátce věnuje Hiršalovým překladům Ch. Morgensterna a Hrubínovým překladům P. Verlaina.
Article
9
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 5, 20. 5., s. 84-86
Annotation: Ilustrátor komentuje knihu F. Hrubína a vlastní ilustrace k ní.
Article
10
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 5, 20. 5., s. 88
Annotation: Autor komentuje svůj cestopis.
Article
11
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 5, 20. 5., s. 96
Annotation: Recenze Nezvalovy knihy a dalších děl zahraničních autorů: E. Hemingway, G. Green, F. Molnár.
Article
12
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 5, 20. 5., s. 72
Annotation: Anotace knihy.
Article
13
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 9, 20. 9., s. 138-139
Annotation: Šest úryvků z kritik a recenzí z novin a časopisů.
Article
14
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 10, 30. 10., s. 145-146
Annotation: Článek rozebírá motiv vojenství ve sbírkách J. Šotoly, M. Floriana, P. Kohouta a I. Štuky.
Article
15
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 10, 30. 10., s. 148-149
Annotation: Článek o nastudování hry B. Brechta divadlem D 34.
Article
16
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 10, 30. 10., s. 149-151
Annotation: Autor vzpomíná na B. Brechta.
Article
17
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 10, 30. 10., s. 152-153 a 159
Annotation: Zpráva se týká především knih jednotlivých zúčastněných nakladatelství.
Article
18
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 10, 30. 10., s. 154
Annotation: Zpráva o výstavě nakladatelství Kniha, která informovala o statistikách nabídky a poptávky vydaných knih.
Article
19
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 10, 30. 10., s. 159-160
Annotation: Stať.
Article
20
Article resource: '; ...Naše vojsko...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 11, 20. 11., s. 172
Annotation: Zpráva, že byl Občan Brych přeložen do ruštiny a vychází na pokračování v ruském časopise "Inostrannaja literatura".
Article