By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2005, č. 2, duben, s. 28-29
Annotation: Medailon k 75. narozeninám.
Article
2
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2003, č. 1, květen, s. 78
Annotation: Srovnání Vaculíkovy a Havlovy osobnosti a kritika hypersexuálnosti Vaculíkových posledních próz.
Article
3
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2003, č. 2, červen, s. 95
Annotation: Polemika s jedním ze sloupků J. Beneše, kritizujícím publicistiku a epigramy E.M. v padesátých letech; o své spolupráci se satirickým týdeníkem...
Article
4
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2003, č. 3, srpen, s. 60-61
Annotation: Recenze sborníku vydaného k stejnojmenné výstavě; podrobněji o stati M. Přibáně Literární život v exilu 1948-1956, hodnotící nakladatelskou...
Article
5
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2003, č. 4, září, s. 53-59
Annotation: Soubor aktuálních glos, mj. k písňovému textu J. Laufera Dopis Svobodné Evropě (na s. 56-57 je otištěn) a k úmrtí P. Tigrida; datováno 15....
Article
6
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2003, č. 6, prosinec, s. 88
Annotation: Recenze.
Article
7
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 1, únor, s. 72-74
Annotation: Recenze vzpomínek pražského Němce; přetištěno z časopisu Hanspaulka.
Article
8
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 1, únor, s. 68-72
Annotation: Nekrolog publicisty, pocházejícího ze známé pražské židovské rodiny.
Article
9
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 1, únor, s. 2
Annotation: Medailon s otištěním portrétu K.K. od Šárky Benešové na obálce čísla.
Article
10
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 2, duben, s. 16
Annotation: Poznámka k přetištěné básni A. Hoffmeistera z 4. 5. 1919 o smrti M.R. Štefánika (původně v časopose Republika, 21. 5. 1919, pak v knize A.H....
Article
11
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 2, duben, s. 47
Annotation: Nekrolog; datováno Vídeň 7. 3. 2004.
Article
12
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 2, duben, s. 76-79
Annotation: Soubor tří medailonů, mj. vydavatele čtrnáctideníku Hlas domova F. Váni a publicisty S. Hofírka.
Article
13
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 3, červen, s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
14
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 3, červen, s. 89-90
Annotation: Recenze.
Article
15
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 4, srpen, s. 70
Annotation: Zpráva o bibliofilském vydání sborníku vzpomínek a grafických listů.
Article
16
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 5, říjen, s. 61-62
Annotation: Referát o průběhu konference.
Article
17
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 5, říjen, s. 95
Annotation: Recenze.
Article
18
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 6, prosinec, s. 90
Annotation: Nekrolog exilového autora.
Article
19
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2010, č. 3, červen, s. 84-85
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...Nový Polygon...
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2010, č. 3, červen, s. 49-57
Annotation: Vzpomínky na první hudebně-dramatická díla, rok 1968 a exil v Mnichově, konkrétně na RFE a redaktora Jaroslava Dreslera; datováno Třeboň, leden...
Article