By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 37, 1985, č. 3, březen, s. 30
Annotation: Kisch Egon Erwin; recenze.
Article
2
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 35, 1983, č. 5, květen, s. 18
Annotation: Medailón k 60. výročí úmrtí 22. 5.; s citáty z tehdejších nekrologů a s výňatky z Mackových článků v Rudém právu.
Article
3
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 35, 1983, č. 4, duben, s. 1-2
Annotation: Stať k 100. výročí narození; zvláště o novinářské činnosti J. H.
Article
4
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 35, 1983, č. 4, duben, s. 10-14; č. 5, květen, s. 8-9
Annotation: Anketa; v části, označené rokem "1935", přetisk ankety z divadelního programu D 36.
Article
5
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 35, 1983, č. 2, únor, s. 27-29
Annotation: Stať o časopiseckých příspěvcích, údajně od J. H., nezaznamenaných v: Pytlík Radko, Bibliografie Jaroslava Haška, 1960; s otištěním dosud...
Article
6
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 38, 1986, č. 10, říjen, s. 20-21
Annotation: O novinářském ohlasu povídky J. H. Vědecké hovory (Veselá Praha 1907, č. 6) a jejího "sdělení", že bylo navázáno spojení s Marťany; s otištěním...
Article
7
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 40, 1988, č. 4, duben, s. 18-19
Annotation: O Havlíčkových: Národní noviny.
Article
8
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 38, 1986, č. 10, říjen, s. 7
Annotation: O oslavách 165. výročí narození K. H.; s projevem: Hoření Zdeněk.
Article
10
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 20, 1968, č. 2, únor, s. 40-42
Annotation: Článek o změnách v uspořádání časopisů pro děti a mládež.
Article
11
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 36, 1984, č. 5, květen, s. 7
Annotation: O novinářské a publicistické činnosti.
Article
12
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 41, 1989, č. 3, březen, s. 8-9
Annotation: Proti užívání šifer a pseudonymů v umělecké kritice.
Article
13
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 40, 1988, č. 3, březen, s. 12-13
Article
14
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 38, 1986, č. 1, leden, s. 18-19
Annotation: Příspěvek v seriálu Abeceda profesionála.
Article
15
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 38, 1986, č. 7, červenec, s. 23
Annotation: V seriálu Abeceda profesionála.
Article
16
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 38, 1986, č. 9, září, s. 20-21
Annotation: V seriálu Abeceda profesionála.
Article
17
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 38, 1986, č. 11, listopad, s. 22
Annotation: Kapitola z Abecedy profesionála.
Article
18
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 40, 1988, č. 1, leden, s. 25
Article
19
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 18, 1966, č. 10, říjen, s. 314
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...Novinář...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 39, 1987, č. 11, listopad, s. 18-19; č. 12, prosinec, s. 18-19
Annotation: O novinářských organizacích v období 1918-1945 (č. 11) a od r. 1945 do současnosti (č. 12).
Article