By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 1, 1968, č. 3, s. ?
Annotation: Studie.
Article
2
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 1, 1968, č. 6, 18. 12., s. 21
Annotation: Studie o deformaci literární historie v letech padesátých.
Article
3
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 1, 1968, č. 5, 4. 12., s. 10-11, 13
Annotation: Recenze.
Article
4
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 8, 9. 4., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
5
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 4, 12. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
6
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 20, 24. 9., s. 10-11
Annotation: O poezii posledních dvaceti let; též o vyhlídkách konfesní poezie.
Article
7
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 4, 12. 2., s. 7
Annotation: O překladatelské práci O. F. B.
Article
8
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 25, 3. 12., s. 13
Annotation: Životopisná glosa k ukázkám z básní.
Article
9
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 2, 3. 12., s. 4
Annotation: Bibliografický přehled současného zahraničního zájmu o dílo O. B.
Article
10
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 1, 1. 1., s. 18
Annotation: Polemika s článkem J. Mourkové Volní charakter Březinovy poezie (Plamen 1968, č. 9).
Article
11
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 11, 21. 5., s. 8-9
Annotation: Recenze.
Article
12
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 7, 26. 3., s. 16
Annotation: O vztahu K. Č. ke křesťanství.
Article
13
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 15, 16. 7., s. 13
Annotation: O přednášce B. Fučíka o J. Čepa proslovené 10. 6. v Památníku národního písemnictví u příležitosti výstavy E. Hostovského a J. Č. nazvané...
Article
14
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 21, 8. 10., s. 13
Annotation: Vzpomínky.
Article
15
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 6, 12. 3., s. 9-10
Annotation: Poznámka k otištění básní Triptych a Zjevení.
Article
16
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 20, 24. 9., s. 3-4
Annotation: Nekrolog překladatele, bratra Jaroslava Durycha; k 26. 7.
Article
17
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 3, 29. 1., s. 23
Annotation: Recenze souboru dosud neotištěných próz J. D.
Article
18
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 20, 24. 9., s. 12-13
Annotation: Recenze.
Article
19
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 10, 7. 5., s. 17-18
Annotation: Otištění.
Article
20
Article resource: '; ...Obroda...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 22, 22. 10., s. 8
Annotation: Vzpomínky na otce.
Article