By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 4, prosinec, s. 14
Annotation: Recenze.
Article
2
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 2, červen, s. 2-3
Annotation: Úryvek z příspěvku na 5. sympoziu Opus bonum, Franken, 13.-17. 5. 1981.
Article
3
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 2, červen, s. 4-5
Annotation: Úryvek z příspěvku na 5. sympoziu Opus bonum, Franken, 13.-17. 5. 1981.
Article
4
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 2, červen, s. 13
Annotation: Úvaha; s redakční opravou (č. 3, s. 4, září).
Article
5
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 4, prosinec, s. 9-10
Annotation: Esej.
Article
6
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 1, březen, s. 1-2
Annotation: Literární fond Jana Zahradníčka; o jeho založení při Klubu československé kultury v Los Angeles koncem roku 1980.
Article
7
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 2, červen, s. 1
Annotation: Oprogramu 5. setkání pořádaného organizací Opus bonum, Franken, 13.-17. 5. 1981.
Article
8
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 2, červen, s. 12
Annotation: Arkýř; o edičním programu.
Article
9
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 4, prosinec, s. 1-4
Annotation: Index; rozhovor.
Article
10
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 4, prosinec, s. 11
Annotation: O české literatuře pro děti v exilu.
Article
11
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 1, březen, s. 15-16
Annotation: Recenze.
Article
12
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 1, březen, s. 13-14
Annotation: Tomáš František; o výsledcích jím pořádané ankety o čtenářských zážitcích v roce 1980.
Article
13
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 1, březen, s. 3-4
Annotation: O jejím stavu.
Article
14
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 1, březen, s. 9-10
Annotation: München, Poezie mimo domov; přehledová recenze sbírek: Jawien Andrzej, Kamenolom; Opasek Anastáz, Podvečerní hudba; týž, Vypráhlá krajina; Koval...
Article
15
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 4, prosinec, s. 14-15
Annotation: Recenze.
Article
16
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 1, březen, s. 17-18
Annotation: Recenze samizdatu (Edice Petlice, 1980, sv. 200).
Article
17
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 3, září, s. 14
Annotation: Báseň.
Article
18
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 4, prosinec, s. 15
Annotation: Recenze.
Article
19
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 1, březen, s. 5
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
20
Article resource: '; ...Obrys (Mnichov)...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 1, 1981, č. 3, září, s. 1-2
Annotation: Úryvky z deníkových záznamů z února - listopadu 1949 (Edice Petlice); k 32. výročí úmrtí F. H.
Article