By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1992, č. 1, červenec, s. 1
Annotation: Úvodní článek o zaměření časopisu.
Article
2
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1992, č. 1, červenec, s. 2
Annotation: Rozhovor; mj. o kulturním dění v Hradci Králové a o nakladatelství Kruh.
Article
3
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1992, č. 1, červenec, s. 11
Annotation: Biografická poznámka; u jeho povídky, otištěné na s. 10-11.
Article
4
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1992, č. 1, červenec, s. 20
Annotation: K stému výročí jeho narození 10. 5.
Article
5
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1992, č. 1, červenec, s. 22
Annotation: Biografická poznámka k úryvkům z jeho textů.
Article
6
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993/1994, č. 4, zima 1994, s. 1
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka k jeho otištěným básním.
Article
7
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993/1994, č. 4, zima 1994, s. 2
Annotation: Mj. o K. K., rodákovi z Jičína; na s. 3 otištěny jeho aforismy.
Article
8
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993/1994, č. 4, zima 1994, s. 6
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka k jeho otištěným básním.
Article
9
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993/1994, č. 4, zima 1994, s. 12
Annotation: Recenze dosud nevydaného románu, věnovaného osobě někdejšího generálního tajemníka OSN: Hammarskjöld Dag Hjalmar; na s. 13-15 otištěn fragment...
Article
10
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993/1994, č. 4, zima 1994, s. 16
Annotation: Medailón; na s. 17 otištěny vzpomínky: Komárek Vladimír a Bajerová Marie na J. V.; do časopisu vložena příloha s reprodukcí části jednoho...
Article
11
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993/1994, č. 4, zima 1994, s. 25
Annotation: Úvaha o jeho výtvarném a básnickém díle; autor článku je Angličan, nyní vyučuje na gymnáziu v Hradci Králové a mj. překládá poezii J....
Article
12
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993/1994, č. 4, zima 1994, s. 31-32
Annotation: Úvaha nad knihou.
Article
13
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993/1994, č. 4, zima 1994, s. 31
Annotation: Poznámka k vydání; též o dalších svazcích: Údivice se směje a pláče, Údivice se zase směje.
Article
14
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993, č. 3, jaro/léto, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
15
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993, č. 3, jaro/léto, s. 4
Annotation: Poznámka k otištěné ukázce ze sbírky básní Devítník.
Article
16
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993, č. 3, jaro/léto, s. 9-10
Annotation: Medailón výtvarníka a básníka.
Article
17
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993, č. 3, jaro/léto, s. 12-13
Annotation: Medailón historika a publicisty; k jeho vzpomínkovému textu, otištěnému na s. 12-13.
Article
18
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993, č. 3, jaro/léto, s. 28
Annotation: Medailón; k jeho povídce Druhé vydání Nevilla Noodla, otištěné na s. 25-28.
Article
19
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993, č. 3, jaro/léto, s. 29-30
Annotation: Úvaha nad knihami s milostnou tematikou z nakladatelství Harlequin.
Article
20
Article resource: '; ...Oko...
In: Oko. -- R. 1993, č. 3, jaro/léto, s. 30
Annotation: Poznámka k vydání.
Article