By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 1, s. 29-38
Annotation: Studie vznikla jako příspěvek do diskuse v Literárněhistorické společnosti v roce 1944; s ediční poznámkou K.CH. (Květoslava Chvatíka).
Article
2
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 2, s. 51-57
Annotation: Studie o proměnách hodnocení básníka v literárním vývoji, zejména ve strukturalismu; přednáška z cyklu o literární kritice z poloviny čtyřicátých...
Article
3
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 1, s. 12-15
Annotation: Studie o konfrontaci slovenské literatury s českou a světovou literaturou.
Article
4
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 1, s. 44-48
Annotation: Studie o procesu integrace čs. kultury do kultury světové; též o ztrátě kontinuity se světovou kulturou v minulých letech.
Article
5
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 3, s. 23-26
Annotation: Rozhovor; mj. o ruské formalistické škole a o naší rusistice.
Article
6
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 3, s. 69-72
Annotation: Úvaha o úpadku naší romanistiky v padesátých letech; též o opomíjených proudech a osobnostech francouzské literatury a literární vědy a o...
Article
7
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 6, s. 68
Annotation: Glosa o nepozornosti nakladatelství a kritiky vůči sbírce O. V.
Article
8
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 3, s. 91-93
Annotation: K diskusi o sbírce M. V. ve slovenských časopisech.
Article
9
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 1, s. 31-35
Annotation: Esej.
Article
10
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 4, s. 50-56
Annotation: O filosofických výkladech uměleckého díla v 19. a 20. století.
Article
11
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 3, s. 72-75
Annotation: O současné epoše umění bez estetického tvaru.
Article
12
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 1, s. 39-47
Annotation: O filosofii Martina Heideggra v souvislosti s dnešní krizí estetiky.
Article
13
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 5, s. 86-87
Annotation: Nekrolog k úmrtí polského filosofa a estetika 14. 6.; s výběrovou bibliografií.
Article
14
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 5, s. 61-65
Annotation: O tendenci k frázovitému užívání estetických pojmů, mj. v literární kritice; s rozborem pojmů autentičnost a neautentičnost.
Article
15
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 1, s. 94-96
Annotation: Recenze.
Article
16
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 4, s. 57-64
Annotation: Zejména o vztahu Karla Teiga a Františka Halase k dadaismu; též o dadaistických prvcích v díle Jaroslava Haška a Ladislava Klímy.
Article
17
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 4, s. 65-71
Annotation: Mj. o obrazu smrti u Karla Čapka a Josefa Holečka.
Article
18
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 5, s. 54-60
Annotation: O vztahu českého strukturalismu k současným metodám západoevropského strukturalismu; s rozborem studie Tzvetana Todorova o strukturální poetice...
Article
19
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 1, s. 70-76
Annotation: Kategorizace syntagmat.
Article
20
Article resource: '; ...Orientace...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 5, s. 39-53
Annotation: O vývoji sémiologie jako metody zkoumání literárních textů; též o jejím vztahu k strukturalismu a o její aplikaci na kritiku.
Article