By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, č. 0, 20. 5., s. [1]
Annotation: Úvodní slovo k nultému číslu P. l.
Article
2
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, č. 0, 20. 5., s. [1]
Annotation: Rozhovor.
Article
3
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, č. 0, 20. 5., s. [1]
Annotation: Rozhovor.
Article
4
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, č. 0, 20. 5., s. [4)
Annotation: Rozhovor s P. Š. o jeho cestě do Budapešti (u příležitosti vydání souboru jeho povídek v maďarštině), o filmu Pelíšky a o jeho vztahu k nakladatelství...
Article
5
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, č. 0, 20. 5., s. [4]
Annotation: Poznámka k vyd. reprintu původního vyd. z r. 1926.
Article
6
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, zvláštní vyd., prosinec, s. 1
Annotation: Bilance aktivit nakladatelství z pera jeho zakladatele a majitele L. H. (tentýž článek je otištěn in: Knihy 99, č. 41, 1999).
Article
7
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, zvláštní vyd., prosinec, s. 1
Annotation: Odpovědi básníka, spisovatee a editora J. Demla a J. Váchala J. Oliče a nakladatele L. Horáčka.
Article
8
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, zvláštní vyd., prosinec, s. 2
Annotation: Informační glosa.
Article
9
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, zvláštní vyd., prosinec, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
10
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, zvláštní vyd., prosinec, s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
11
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, zvláštní vyd., prosinec, s. 6
Annotation: Rozhovor s francouzským romanopiscem F. T. (Paseka vydala jeho romány Hadí píseň a Alteliér ztracených snů /v obou hraje významnou roli Praha/,...
Article
12
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, zvláštní vyd., prosinec, s. 6
Annotation: Srovnávací glosa.
Article
13
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, zvláštní vyd., prosinec, s. 7
Annotation: Na anketní otázku odpovídají uvedené ososbnosti (stejná anketa otištěna in: Knihy 99, č. 41, 1999).
Article
14
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, zvláštní vyd., prosinec, s. 8
Annotation: Kalendárium.
Article
15
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, zvláštní vyd., prosinec, s. 2
Annotation: Rozhovor.
Article
16
Article resource: '; ...Pasekovy listy...
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, zvláštní vyd., prosinec, s. 2
Annotation: Glosa editorů Spisů V. Holana (úplného básníkova díla v 15 svazcích) připravovaných v nakladatelství Paseka.
Article