By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 49, 1999, č. 1, s. 3-4
Annotation: Jubilejní medailon.
Article
2
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 49, 1999, č. 1, s. 79-80
Annotation: Referát o konferenci.
Article
3
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 44, 1994, č. 1, s. 90-91
Annotation: Recenze; Jan Amos Komenský.
Article
4
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 42, 1992, č. 1, s. 153-154
Annotation: Recenze; Komenský Jan Amos.
Article
5
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 42, 1992, č. 1, s. 155-157
Annotation: Zpráva o kolokviu Československé školství, učitelstvo a T. G. Masaryk, konaném 1. 3. 1990 v Přerově.
Article
6
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 42, 1992, č. 3, s. 383-391
Annotation: Stať.
Article
7
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 42, 1992, č. 3, s. 400-402
Annotation: Přehledová stať o holandské komeniologii především 20. století.
Article
8
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 42, 1992, č. 4, s. 431-434
Annotation: Stať.
Article
9
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 42, 1992, č. 4, s. 425-430
Annotation: Příspěvek na konferenci Comenius'92, konané 23.-26. 3. 1992 v Praze.
Article
10
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 42, 1992, č. 4, s. 439-444
Annotation: Stať osvětlující přístup J. P. k dílu: Komenský Jan Amos.
Article
11
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 42, 1992, č. 4, s. 444-445
Annotation: Zhodnocení díla z hlediska metodiky výuky cizích jazyků.
Article
12
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 42, 1992, č. 4, s. 495-497
Annotation: Zpráva z konference Odkaz Jana Amose Komenského a výchova člověka pro 21. století, konané 23.-31. 3. 1992 v Praze, Uherském Brodě a Bratislavě.
Article
13
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 43, 1993, č. 3, s. 309-319
Annotation: Studie rozebírající pedagogické dílo J. A. K.
Article
14
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 41, 1991, č. 1, s. 112-114
Annotation: Zpráva o oslavách 125. výročí postavení pomníku J. A. K. konaných 8. 9. 1989; s historickým přehledem brandýských akcí spjatých s osobností...
Article
15
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 41, 1991, č. 5/6, s. 529-531
Annotation: Úvodní článek monotematického čísla věnovaného Komenský Jan Amos.
Article
16
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 41, 1991, č. 5/6, s. 533-540
Annotation: Úvaha nad recepcí pedagogického a filozofického díla J. A. K.
Article
17
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 41, 1991, č. 5/6, s. 603-609
Annotation: Stať.
Article
18
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 41, 1991, č. 5/6, s. 619-622
Annotation: Stať; Janua linguarum, učebnice.
Article
19
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 41, 1991, č. 5/6, s. 633-640
Annotation: O kritickém vydání díla J. A. K.
Article
20
Article resource: '; ...Pedagogika...
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 41, 1991, č. 5/6, s. 645-650
Annotation: Studie.
Article