By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 168
Annotation: Recenze.
Article
2
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 169
Annotation: Autorky referují o kulturních besedách, které se konají v novém kulturním domě v Doubravčicích a jejichž čestným hostem je M. Majerová.
Article
3
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 170
Annotation: Autor se kriticky vyjadřuje k nekvalitním televizním adaptacím literárních děl a apeluje na to, aby byla tato problematika mnohem více reflektována...
Article
4
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 170-171
Annotation: Autor reaguje na článek "J-r", uveřejněný v časopise Plamen (č. 5, 1960), a zastává názor, že význam kritiky je velice podstatný také v oblasti...
Article
5
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 171-172
Annotation: Autor reaguje na svůj příspěvek a reakci S. Křupky na něj, jež byly uveřejněny v časopise Plamen (1960, č. 3 a č. 5), a přehodnocuje pojem...
Article
6
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 172
Annotation: Autor informuje o polském časopise Twórczość, který uvádí zprávu o časopise Plamen.
Article
7
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 175
Annotation: Autor referuje o nových divadelních inscenacích.
Article
8
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 176
Annotation: Redakční zpráva o besedách se čtenáři.
Article
9
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 2-4
Annotation: Autor vzpomíná na setkávání českých a slovenských spisovatelů a umělců.
Article
10
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 1
Annotation: Autorova rada básníkům, aby se co nejvíce starali o člověka, tj. o jeho bolesti, radosti, a také o společnost a dobu.
Article
11
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 4
Annotation: Autor zdůrazňuje, že umění se má zabývat především problémy sociálního rázu, jež jsou podle něj naléhavější než problémy, s nimiž...
Article
12
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 24-28
Annotation: Podle autora je třeba, aby se umělecká kritika stala samostatnou, sebevědomou oblastí myšlení, která velmi jistě prosazuje své názory a není...
Article
13
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 27
Annotation: Na zdařilém uměleckém díle se podle autora podílí mnoho okolností, mj. umělcův morální postoj, ideové jasno, věrnost myšlence a zřetelný...
Article
14
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 48
Annotation: Zásadní součástí uměleckého díla je podle autora ideovost, resp. ideová základna.
Article
15
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 62
Annotation: Jedním z klíčových ohledů při tvoření literárního díla je podle autora je kladení důrazu na pravdu, jež vychází z životních faktů.
Article
16
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 115-116
Annotation: Recenze.
Article
17
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 116-118
Annotation: Autor informuje o stavu a knižní produkci krajských nakladatelství.
Article
18
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 118-119
Annotation: Recenzní glosa.
Article
19
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 119-120
Annotation: Autor se u příležitosti překladu "Artušovy smrti" zamýšlí nad artušovskými legendami a nad problémy jejich překladu.
Article
20
Article resource: '; ...Plamen...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 120
Annotation: Autorka kriticky komentuje překlad novely A. Stila "Až zítra".
Article