By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2017, č. 12, s. [167]-179
Annotation: Studie o literární tvorbě J. Bora. Autor se zaměřuje na analýzu novely "Terezínské rekviem" v kontextu vztahu mezi literární reprezentací zkušenosti...
Article
2
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2011, č. 1, s. [19]-31
Annotation: Studie o problematice transgrese v románu "Podobojí" D. Hodrové. Autorka se soustřeďuje na odkazy na českou romantickou literární tradici, kterou...
Article
3
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2011, č. 1, s. [51]-[60]
Annotation: Studie o recepci básnického díla K. H. Máchy u příležitosti 200. výročí narozenin básníka a o jeho vlivu na vývoj české kultury v 19. a...
Article
4
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2011, č. 1, s. [61]-73
Annotation: Studie o divadelních adaptacích basnické tvorby K. H. Máchy, které pro potřeby divadla D34 připravoval E. F. Burian. Autorka sleduje aspekty těchto...
Article
5
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2011, č. 1, s. [75]-95
Annotation: Studie o románu "Deník kastelána" J. Bittnera (E. Bočka) jako příkladu současné české horovové prózy. Autorka analyzuje vypravěčské techniky,...
Article
6
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2011, č. 1, s. [97]-[114]
Annotation: Studie o literární reflexi pojmu romantismus v české kultuře meziválečného období.
Article
7
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2011, č. 1, s. [145]-159
Annotation: Studie o způsobech identifikace a reinterpretace romantické tradice v románu "Příběh inženýra lidských duší" J. Škvoreckého. Autorka se soustřeďuje...
Article
8
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2011, č. 1, s. [229]-243
Annotation: Studie o literárních inspiracích básnickou tvorbou K. H. Máchy v díle J. Čepa. Autorka sleduje styčné body v textech obou autorů, jako jsou např....
Article
9
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2013, č. 4, s. [113]-125
Annotation: Studie o "Hradu smrti" J. Demla jako iniciáční próze.
Article
10
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2013, č. 5, s. [19]-30
Annotation: Studie o diskursu moci v postmoderním narativu na příkladu románu "Lehni, bestie!" J. Kratochvila. Autorka sleduje "genealogii moci" ve spisovatelově...
Article
11
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2013, č. 5, s. [75]-87
Annotation: Studie o proměnách způsobu vnímání úlohy divadelního režiséra na začátku 20. století. Autorka prezentuje vstup nových tendencí v českém...
Article
12
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2013, č. 5, s. [213]-220
Annotation: Studie o ústředních filozofických konceptech L. Klímy. Autorka se soustřeďuje na otázky božského aspektu moci, gnosticismu a definice svobody.
Article
13
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2018, č. 14, s. [367]-390
Annotation: Studie o vědecké činnosti polské slavistky a literární vědkyně H. Janaszek-Ivaničkové.
Article
14
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2018, č. 14, s. [289]-312
Annotation: Studie o vlivu cenzury na tvorbu spisovatelů označených autorkami studie za modernisty: V. Woolfové, A. Ginsberga, Cz. Miłosze a B. Hrabala. Autorky...
Article
15
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2018, č. 14, s. [53]-64
Annotation: Studie o osudech tzv. textu F, který je součástí "Starých letopisů českých". Rukopis popisuje dějiny českých zemí v období 1393-1453 s důrazem...
Article
16
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2017, č. 12, s. [371]-379
Annotation: Studie o románu "Peníze od Hitlera" R. Denemarkové. Autor se soustřeďuje na recepci díla, které získalo mezinárodní ohlas, ale současně zdůrazňuje...
Article
17
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2014, č. 6, s. [145]-156
Annotation: Studie o české disidentské tradici ve 20. století. Autorka se soustřeďuje na generační zkušenost tvůrců píšících v období 1968-1989 a na...
Article
18
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2014, č. 6, s. [63]-74
Annotation: Studie o literární tvorbě K. Michala. Autorka se soustřeďuje na problematiku kontestace, vzdoru proti ohraničením tvůrčí svobody a rozdělení...
Article
19
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2019, č. 16, s. [257]-266
Annotation: Studie o regionální literatuře (na příkladu literatury hlučínského regionu) jako médiu přenosu kolektivní paměti (podle konceptů A. Erll a...
Article
20
Article resource: '; ...Poznańskie Studia Slawistyczne...
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2017, č. 12, s. [139]-151
Annotation: Studie o překladatelské činnosti J. Weila, jejímž cílem bylo upozornit na téma holocaustu. Autorka se zaměřuje hlavně na překlady tvorby polských...
Article