By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 8, 1997, č. 1, s. 49
Annotation: Bibliografická poznámka k otištěnému výboru z básní Chvíle prozření (s. 48-49).
Article
2
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 3, [léto], s. 17-23
Annotation: Esej; podrobněji o poémě Jobova noc (první zpěv otištěn na s. 17-19) a hrách Srpnová neděle a Křišťálová noc.
Article
3
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 3, [léto], s. 3
Annotation: Medailon k otištěnému výběru z básní I. Geisslové Ať nikdo neví již, že jsem...
Article
4
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 4, [říjen], s. 3
Annotation: Poznámka k otištěným třem básním E. Juliše pod titulkem Uchopit to podstatné; v rubrice Básnická zastavení.
Article
5
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 4, [říjen], s. 13-14
Annotation: Úvaha; s poznámkou Příspěvek byl přednesen německy v DeutschlandRadio Berlin, překlad do češtiny pořídil autor sám.
Article
6
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 5/6, [prosinec], s. 3
Annotation: Medailon k otištěnému výběru z básní J. Opolského Jsem rodák mrtvého, však největšího světa...
Article
7
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 5/6, [prosinec], s. 4
Annotation: Redakční medailon - předmluva k souboru vzpomínkových článků a studií k Preisnerovu jubileu.
Article
8
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 5/6, [prosinec], s. 5-6
Article
9
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 5/6, [prosinec], s. 9
Annotation: O básnickém díle R. Preisnera.
Article
10
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 5/6, [prosinec], s. 7-8
Annotation: Vzpomínka dramaturga na vznik Preisnerovy nestroyovské monografie a společnou práci na dramatickém textu Provaz o jednom konci.
Article
11
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 5/6, [prosinec], s. 10-11
Annotation: Medailon v souboru článků k Preisnerovu jubileu.
Article
12
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 5/6, [prosinec], s. 12-13
Annotation: Soubor vzpomínek v bloku k Preisnerovu jubileu.
Article
13
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 5/6, [prosinec], s. 14-16
Annotation: Rozhovor se sinologem; s úvodní bio-bibliografickou poznámkou.
Article
14
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 5/6, [prosinec], s. 18-21
Annotation: Studie s kapitolkami Literární pouť, Božena Panklová - Marie Ebnerová, Moravská symfonie; připojen úryvek z připravovaného výboru ze spisovatelčiných...
Article
15
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 5/6, [prosinec], s. 31-34
Annotation: Esej.
Article
16
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2006, č. 1, [únor], s. 3
Annotation: Medailon k otištěnému výběru z básní Čisté čelo závěje; v rubrice Básnická zastavení.
Article
17
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2006, č. 1, [únor], s. 14
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k otištěnému souboru čtyřverší Třicet pozdních siluet (s. 14-15); v rubrice Současná poezie.
Article
18
19
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2004, č. 6, [prosinec], s. 18-23
Annotation: Esej; s otištěnými básněmi J.K. (s. 18-19).
Article
20
Article resource: '; ...Proglas...
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2004, č. 6, [prosinec], s. 2-4
Annotation: Datováno Havlíčkův Brod, 26. 11.
Article