By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [12]-15
Annotation: Esej o myšlení, o nutnosti vzepřít se životu vnuceného člověku jiným člověkem, o nutnosti vstoupit jako Orfeus živý mezi mrtvé, postavit...
Article
2
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [34]-39
Annotation: Biograficky a deníkově laděná próza; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
3
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [52]-55
Annotation: Esej o krizi víry, o sekularizaci jako krizi křesťanského náboženství, v níž autor spatřuje naději a příležitost, návrat k Ježíšově...
Article
4
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. 68-73
Annotation: Soubor deníkových zápisků doplněný devíti básněmi a jednou básní v próze; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
5
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [76]-93
Annotation: Rozhovor o Škrobově poezii, o křesťanských motivech, o queer lidech v církvích, o feminismu, o performativitě básnických čtení; na závěr...
Article
6
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [108]-112
Annotation: Esej o rozlišování genderu v náboženském diskursu, o rovnosti všech napříč třídami, sexuálními orientacemi či pohlavím v Kristu.
Article
7
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [120]-123
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
8
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [154]-167
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
9
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [170]-174
Annotation: Esej, uvozený citací z "Teorie spolehlivosti" I. Diviše, odmítající materialismus dnešní vědy, uvažující nad možností, že by i rostliny...
Article
10
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [218-223]
Annotation: Esej o krizi politické levice, jejíž počátky vidí autor ve vzdálenější minulosti, než jak se v současnoti jeví, ale rovněž i v jiných mechanismech,...
Article
11
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. [10]-13
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
12
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. [16]-21
Annotation: Esej zabývající se proměnami české politiky v čase a naznačující i určitá východiska, jak aktuální situaci zlepšit; připojena je biografická...
Article
13
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 22-27
Annotation: Esej o provázanosti tzv. "osmičkových" roků v české historii s přihlédnutím ke spisovatelské reflexi těchto roků, přičemž jsou zmiňováni...
Article
14
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 28-35
Annotation: Esej o tzv. odsunu (podle Němců "vyhnání", podle autora "vykázání") sudetských Němců z českého pohraničí; autor se na základě Jaspersových...
Article
15
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. [62]-67
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
16
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 116-121
Annotation: Esej o vzniku první republiky, postavení T. G. Masaryka v tehdejší nacionalistické společnosti demytizuje postavu podnikatele T. Bati, stejně jako...
Article
17
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 174-179
Annotation: Úvaha ve formě osobní vzpomínky na události kolem tzv. pražského jara, tedy kolem uvolnění režimu v roce 1968; připojena je bio-bibliografická...
Article
18
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 188-197
Annotation: Rozhovor s P. Šustrovou o politických ideálech, o Chartě 77, o V. Havlovi, o polistopadovém vývoji politiky, o neochotě ke společenskému dialogu...
Article
19
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 198-204
Annotation: Tři perziflážní "obrazy z dějin národa českého".
Article
20
Article resource: '; ...Prostor...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 210-221
Annotation: Článek opírající se o knihu "Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent" (jejíž je N. Straková rovněž spoluautorkou) o životních osudech I....
Article