By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 48, 1. 12., příl. Excellent, s. 22
Annotation: Medailon J. Jíchy.
Article
2
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 26, 2015, č. 25, 18. 6., příl. Excellent, s. 32-39
Annotation: Soubor medailonů českých spisovatelů o jejich oblíbených sportovních aktivitách.
Article
3
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 11, 15. 3., příl. Excellent, s. 44-[49]
Annotation: Článek o literárních večerech v Café FRA (Praha).
Article
4
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 38, 22. 9., příl. Excellent, s. 48-49
Annotation: Článek, autorka píše o svém vztahu ke čtení a literární tvorbě.
Article