By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 84-102
Annotation: Studie o románech E. Otta "Das Ende. Ein Roman vom Zusammenbruch der Südfront 1918" a R. Mimry "Batterie 4" a "Im Schatten des 3. November", v nichž...
Article
2
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 126-146
Annotation: Studie o české fantasy literatuře a fantazijní literatuře bezprostředně po první světové válce.
Article
3
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 158-205
Annotation: Dopisy B. Markalouse (J. Johna) K. Hradeckému z let 1914-1918; dopisy jsou doplněny úvodním komentářem M. Šubrtové a její závěrečnou ediční...
Article
4
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 206-216
Annotation: Vzpomínky M. Stuchla, doplněné úvodem a ediční poznámkou J. Bílka.
Article
5
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 272-286
Annotation: Studie o digitalizaci fondu J. V. Sládka v LA PNP.
Article
6
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 324-330
Annotation: Stať o osobním fondu J. Seiferta v LA PNP.
Article
7
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 332-341
Annotation: Stať o fondu grafika a malíře V. Boudníka, který je uložen v LA PNP.
Article
8
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 6-33
Annotation: Studie o novináři K. Horkém, jeho protirakouském odboji za první světové války a jeho postupně se proměňujícím (stále více kritickém) vztahu...
Article
9
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 34-56
Annotation: Studie o memoárech V. Vaňka "Moje válečná odysea".
Article
10
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 288-299
Annotation: Stať o digitalizaci fondu J. V. Sládka v LA PNP.
Article
11
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 306-309
Annotation: Zpráva.
Article
12
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 310-313
Annotation: Zpráva.
Article
13
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 314-322
Annotation: Stať o osobní pozůstalosti spisovatele a novináře E. Valenty, která je uložena v LA PNP.
Article
14
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 262-270
Annotation: Stať.
Article
15
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 104-115
Annotation: Studie o publicistice německy píšícího novináře a spisovatele W. Tschuppika (narozeného v Čechách), jež v letech 1918-1920 reflektovala rozpad...
Article
16
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 222-259
Annotation: Dopisy F. Kašpara a J. Š. Baara, doplněné úvodním komentářem a závěrečnou ediční poznámkou H. Klínkové.
Article
17
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 116-124
Annotation: Stať o publicistice J. Durycha z let 1918-1922, která se týkala nově vzniklého samostatného Československa.
Article
18
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 58-83
Annotation: Studie o literární tvorbě německy píšícího spisovatele H. Watzlika, který pocházel z Čech, v letech 1917-1919.
Article