By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Reflexe...
In: Reflexe. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s Poznámkou (s. [236]); s komentářem textu (4. s. volné obálky).
Book Chapter
2
Article resource: '; ...Reflexe...
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 1994, č. 12, červenec, s. 1-4
Annotation: Úvaha o eseji J. Patočky.
Article
3
Article resource: '; ...Reflexe...
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 1995, č. 13, leden, s. 1-21
Annotation: Esej.
Article
4
Article resource: '; ...Reflexe...
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 1993, č. 10, listopad, s. 5-13
Annotation: Studie se zabývá filosofií J.A. Komenského, jak ji představil v knize "Všenáprava".
Article
5
Article resource: '; ...Reflexe...
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 1992, č. 5/6, říjen, s. 1-14
Annotation: Studie rozebírá postoj J. Patočky k filozofickým úvahám T. G. Masaryka; se seznamem literatury.
Article
6
Article resource: '; ...Reflexe...
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 1990, č. 1, s. 9-14
Annotation: Recenze.
Article
7
Article resource: '; ...Reflexe...
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 1990, č. 3, září, s. 8-12
Annotation: O obsahu sborníku k šedesátinám L. H. Pravda - víra - reflexe, usp. Trojan J. S., Praha, květen 1987.
Article
8
Article resource: '; ...Reflexe...
In: Reflexe. -- S. 193-207
Annotation: Výbor ze strojopisných úvahových textů M. Kabáta, též o životě a díle J. Kameníka; s dosud nepublikovanými texty J. Kameníka: s doslovem...
Book Chapter
9
Article resource: '; ...Reflexe...
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 1994, č. 11, leden, s. [1-2]
Annotation: Úvodník monotematického čísla. Následují studie: Bultmann Rudolf, K problému demythologisace, přel. Wernisch Martin; Hejdánek Ladislav, Mythos...
Article
10
Article resource: '; ...Reflexe...
In: Reflexe. -- S. 53
Annotation: Doslov.
Book Chapter
11
Article resource: '; ...Reflexe...
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 2017, č. 52, s. 3-4
Annotation: Úvodník k číslu časopisu Reflexe, které je věnováno filozofovi M. Sobotkovi.
Article
12
Article resource: '; ...Reflexe...
online
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- Č. 56, 2019, s. 225-226
Annotation: Recenze výstavy "Filosofovo bytí - a čas" konané v budově Akademie věd České republiky (29. 11. 2018 - 18. 1. 2019).
Article
13
Article resource: '; ...Reflexe...
online
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 2019, č. 56, s. 227-230
Annotation: Nekrolog R. Kučery.
Article
14
Article resource: '; ...Reflexe...
online
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 2017, č. 52, s. 7-19
Annotation: Esej inspirovaná vězeňskou korespondencí V. Havla.
Article
15
Article resource: '; ...Reflexe...
online
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 2017, č. 52, s. 3-5
Annotation: Úvodník k číslu časopisu Reflexe, ve kterém jsou připomínáni dva významní filozofové, Ladislav Hejdánek a Robert Spaemann.
Article
16
Article resource: '; ...Reflexe...
online
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 2017, č. 52, s. 172-177
Annotation: Recenze.
Article
17
Article resource: '; ...Reflexe...
online
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 2016, č. 50, s. 187-190
Annotation: Nekrolog.
Article
18
Article resource: '; ...Reflexe...
online
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 2016, č. 50, s. 3-4
Annotation: Úvodník shrnuje historii časopisu Reflexe a představuje téma čísla 50: disent a filozofie.
Article
19
Article resource: '; ...Reflexe...
online
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 2016, č. 50, s. 197-198
Annotation: Nekrolog J. Polívky († březen 2016).
Article
20
Article resource: '; ...Reflexe...
online
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 2016, č. 50, s. 199-200
Annotation: Sonety.
Article