By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 57-61
Annotation: Stať představuje diplomovou práci A. Stankoviče "Význam Josefa Floriana pro vývoj krásné tištěné knihy" i v jejích pozdějších podobách...
Book Chapter
2
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 62-70
Annotation: Příspěvek se zabývá prací A. Stankoviče pro oficiální i samizdatové noviny a časopisy (viz rozpis) od osmdesátých let do roku 2001, především...
Book Chapter
3
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 7
Annotation: Předmluva informuje o struktuře knihy k poctě A. Stankoviče (zčásti vycházející z uvedené konference) a o jejím autorství.
Book Chapter
4
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 141-158
Annotation: Kolektivní portrét A. Stankoviče; s úvodním slovem M. Špirita (s. 141, podepsáno "M. Š.").
Book Chapter
5
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 11-24
Annotation: Studie nabízí pohled na vývoj recepce samizdatové poezie A. Stankoviče (a reflexe sémiotiky samizdatu vůbec) po listopadu 1989 a poté interpretaci...
Book Chapter
6
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 25-34
Annotation: Studie se věnuje grafickým prvkům v zápisu básní A. Stankoviče a možnostem, jak s tímto materiálem textologicky a edičně pracovat (viz rozpis;...
Book Chapter
7
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 35-39
Annotation: Stať se soustředí na přítomnost odkazů na I. M. Jirouse v básních A. Stankoviče a na jejich tzv. "fúzování".
Book Chapter
8
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 40-44
Annotation: Stať je zamyšlením nad etickým aspektem umění konkretizovaným na příkladech výhrad A. Stankoviče k Menzelovým "Ostře sledovaným vlakům"...
Book Chapter
9
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 45
Annotation: Podnět k diskusi o Stankovičově pojetí umělecké kritiky.
Book Chapter
10
11
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 46-50
Annotation: Stať je věnována kritickým textům A. Stankoviče o českém filmu a českých filmech, zejména jeho postoji k filmovému dokumentu a "dokumentárnosti"...
Book Chapter
12
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 51-54
Annotation: Stať se věnuje kritickým textům A. Stankoviče (jejichž reprezentativní výběr nabízí kniha "Co dělat, když Kolja vítězí"), jeho úvahám...
Book Chapter