By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 36, 6. 9., s. 54
Annotation: Anotace knihy amerického režiséra animovaných filmů G. Deitche.
Article
2
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 38, 20. 9., s. 52
Annotation: Knižní tip na monografii o karikaturistech.
Article
3
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 8, 21. 2., s. 22
Annotation: Soubor recenzí knižních titulů v oblasti vzdělávání, mj. knihy M. Veteškové "Jak maminka vyprávěla o 20. století", která je koncipovaná...
Article
4
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 30, 26. 7., s. 20-[25]
Annotation: Rozhovor s britským bohemistou a překladatelem D. Shortem, zejména o jeho životě v Československu a překládání z češtiny.
Article
5
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 30, 26. 7., s. 48
Annotation: Knižní tip.
Article
6
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2015, č. 11, 12. 3., s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
7
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 26, 2015, č. 3, 15. 1., s. 44-45
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání románu inspirovaného jejím vlastním příběhem.
Article
8
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 8, 21. 2., s. 50
Annotation: Recenzní glosa o knize P. Kosatíka "Jiný TGM".
Article
9
Article resource: '; ...Reflexe...
online
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 2020, č. 58, s. 145-146
Annotation: Článek o českém filozofickém myšlení o totalitě, které formovalo globální porozumění této problematiky, a o Nadaci Jana Husa. Připomenut...
Article
10
Article resource: '; ...Reflex [samizdat]...
In: Reflex [samizdat]. -- Roč. 1, 1978, č. 1, květen, s. 11
Annotation: Úryvek rozhovoru V. Havla pro vídeňský deník Kurier z 31. [5.] [1978]; přepsána je Havlova odpověď na otázku po možných perspektivách společenského...
Article
11
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 6-33
Annotation: Studie o novináři K. Horkém, jeho protirakouském odboji za první světové války a jeho postupně se proměňujícím (stále více kritickém) vztahu...
Article
12
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 116-124
Annotation: Stať o publicistice J. Durycha z let 1918-1922, která se týkala nově vzniklého samostatného Československa.
Article