By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 50, 12. 12., s. 63
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky "Nate tumáte" a bio-bibliografická poznámka.
Article
2
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 30. 1., s. 53
Annotation: Recenze na soubor korespondence básníka V. Holana "Umlkám do čekání" editora M. Dvořáka stylizovaná jako dopis básníkovi.
Article
3
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 13. 2., s. 55
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace knih "Bohemiana 1988-2019" a "To by se mi líbilo".
Article
4
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 31, 2. 8., s. 55
Annotation: Báseň s nepodepsanou poznámkou o básníkových devadesátinách a vydání sbírky "Ubírati se".
Article
5
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 41, 11. 10., s. 55
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná poznámka o úmrtí P. Řezníčka.
Article
6
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 47, 22. 11., s. 57
Annotation: Báseň s nepodepsanou zprávou o vydání třetího svazku "Díla Ladislava Nováka".
Article
7
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 24. 1., s. 57
Annotation: Báseň; připojena nepodepsána poznámka o sbírce "Mělké jámy".
Article
8
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 9, 28. 2., s. 46
Annotation: Recenzní glosa na monografii J. Vojvodíka a J. Wiendla "Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence" a na soubor povídek M. Mlíčkové Jelínkové...
Article
9
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 35, 29. 8., s. 57
Annotation: Báseň věnovaná otci, M. Jirousovi; připojena nepodepsaná anotace sbírky básní "Zahrada".
Article
10
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 32, 9. 8., s. 53
Annotation: Recenze.
Article
11
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 10, 6. 3., s. 28-33, 36
Annotation: O jeho smrti a pohřbu, posmrtném zneužívání jeho písní politickými stranami, stavění pomníčků ap.; se vzpomínkou jeho bratra Jana Kryla.
Article
12
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 46, 16. 11., s. 40-43
Annotation: Vzpomínky spoluvězně P. Staňka na I. M. Jirouse.
Article
13
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 26, 2015, č. 25, 18. 6., s. 55
Annotation: Poznámka k výročí básníka V. Hraběte.
Article
14
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 2, 14. 1., s. 52
Annotation: Sloupek se věnuje laureátství J. Seiferta v Nobelově ceně za literaturu.
Article
16
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 28, 2017, č. 44, 2. 11., s. 53
Annotation: Knižní tip.
Article
17
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 24. 5., s. 58
Annotation: Kulturní tip na výstavu J. Koláře "Úšklebek století" (Palác Kinských v Praze).
Article
18
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 26. 4., s. 58
Annotation: Vzpomínka na P. Šruta.
Article
19
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 15, 12. 4., s. 57
Annotation: Glosa k ministerstvu kultury, mj. o básníkovi P. Kukalovi, který přestal spravovat ministerský Twitter, a nepřidělení dotace kulturním časopisům...
Article
20
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 34, 23. 8., s. 53
Annotation: Báseň s nepodepsanou glosou.
Article