By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 9. 1., s. 56
Annotation: Recenze na knihu B. Landovské "Nikdy není pozdě na šťastné dětství".
Article
2
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 6. 2., s. 54-57
Annotation: Článek o B. Němcové; zmíněna je její korespondence se synem Karlem, smrt K. Havlíčka Borovského i údajné plány na emigraci do Spojených států...
Article
3
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 13. 2., s. 44-48
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou H. Frankovou, mj. o muzikálové adaptaci jejího románu "Dívka na koštěti".
Article
4
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 50, 13. 12., s. 55
Annotation: Zpráva o vydání knihy M. Holcové.
Article
5
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 39, 27. 9., s. 49
Annotation: Zpráva o autorských čteních "Spisovatelé do knihoven" (září 2018 - červen 2019).
Article
6
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 40, 4. 10., s. 28-35
Annotation: Dva články o R. Třeštíkové, druhý článek se zabývá zejména srovnáním s filmem "Po čem muži touží".
Article
7
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 48, 29. 11., s. 50
Annotation: Článek o P. Horákové a její literární činnosti.
Article
8
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 49, 6. 12., s. 51
Annotation: Recenze.
Article
9
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 15, 11. 4., s. 53
Annotation: Zpráva o výhercích cen osmnáctého ročníku knižní ceny Magnesia Litera.
Article
10
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 23, 6. 6., s. 51
Annotation: Glosa o sloupku P. Borkovce "S Biankou Bellovou v hotelu", publikovaném na www.iliteratura.cz (24. 5. 2019).
Article
11
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 17. 1., s. 51
Annotation: Anotace knihy R. Denemarkové "Hodiny z olova", název anotace "747" odvozen od počtu stran.
Article
12
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 10, 5. 3., s. 20-24
Annotation: Rozhovor s cestovatelkou, spisovatelkou a herečkou o cestování a herecké práci; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 24).
Article
13
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 37, 12. 9., s. 14-17
Annotation: Anketa (Je u nás ohrožena demokracie?).
Article
14
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 20, 16. 5., s. 62
Annotation: Mj. glosa V. Varyše k rozhovoru s K. Tučkovou v Divadelních novinách.
Article
15
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 25, 20. 6., s. 20-26
Annotation: Rozhovor o jejím životě po přestěhování do Bretaně.
Article
16
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 27, 4. 7., s. 67
Annotation: Rozhovor, kterému předchází článek o tvorbě dětských autorů.
Article
17
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 8, 23. 2., s. 16
Annotation: Komentář.
Article
18
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 51/52, 19. 12., s. 72-77
Annotation: Rozhovor; mj. zmíněny uvedené osobnosti.
Article
19
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 45, 10. 11., s. 70-73
Annotation: Portrét spisovatelky J. Černé.
Article
20
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 13, 31. 3., s. 54-[57]
Annotation: Rozhovor se zpěvačkou a spisovatelkou N. Kocábovou, mj. o její literární tvorbě, s fot.
Article