By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 9. 1., s. 55
Annotation: Soubor glos k současné literatuře; mj. polemika M. C. P. s články T. Pokorné, J. Pokorného a Z. Dětákové (Kritická Příloha Revolver Revue...
Article
2
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 30, 28. 7., s. 54-58
Annotation: Z historie vydávání časopisu; značku Mladý svět koupila letos společnost vydávající časopis Instinkt.
Article
3
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 31, 4. 8., s. 49
Annotation: Rozhovor o časopisu (jméno rozmlouvajícího není uvedeno).
Article
4
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 34, 25. 8., s. 3
Annotation: Poznámka k článku P. Konrádové (P. Svoboda).
Article
5
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 38, 22. 9., s. 20-24, 26-27
Annotation: Rozhovor.
Article
6
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 10, 10. 3., s. 57
Annotation: Glosy; J. Rulf uvádí "přátelské" recenze a skupinkaření, J. Slomek chyby v knize Korespondence II, S. Škoda chyby v knize K. Vachka a také dění...
Article
7
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 10, 10. 3., s. 18
Annotation: Článek.
Article
8
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 23, 9. 6., s. 57
Annotation: Glosy; J. Slomek uvádí chybu v knize Jan Amos Komenský, J. Mlejnek udělení novinářské ceny S. Slonkové, S. Škoda debatu komunistů na stránkách...
Article
9
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 5, 29. 1., s. 30-35
Annotation: Článek k 35. výročí vydávání Čtyřlístku.
Article
10
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 13, 25. 3., s. 18
Annotation: Článek o semináři, který se 18. 3. tímto tématem zabýval.
Article
11
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 15, 8. 4., s. 65
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. F. Mlejnek uvádí "ofrněné mudrování" J. Menzela při besedě s T. Konwickým na Festivalu spisovatelů, S. Škodovi...
Article
12
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 16, 15. 4., s. 70-71
Annotation: Rozhovor s vydavatelkou Mostů.
Article
13
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 29, 15. 7., s. 16
Annotation: Článek o nových nedělních novinách.
Article
14
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 30, 22. 7., s. 16
Annotation: Článek o časopisu, který vyšel poprvé v listopadu 2003.
Article
15
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 26/27, 29. 6., s. 90-92
Annotation: Rozhovor; mj. o přátelství s P. Tigridem.
Article
16
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 42, 19. 10., s. 80-81
Annotation: Esej o novinářském díle a odsouzení K. Havlíčka; s uvedením obdobného případu - soudu s kanadským novinářem, který byl obviněn za otištění...
Article
17
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 45, 9. 11., s. 3
Annotation: Poznámka čtenáře o dřívější a současné úrovni časopisů.
Article
18
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 8, 21. 2., s. 32-38
Annotation: Článek o současném stavu deníků a žurnalistiky u nás.
Article
19
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 12, 21. 3., s. 13
Annotation: Kritika Literárních novin.
Article
20
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 12, 21. 3., s. 64
Annotation: Glosa k zániku Kritického sborníku.
Article