By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Reflexe...
In: Reflexe. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s Poznámkou (s. [236]); s komentářem textu (4. s. volné obálky).
Book Chapter
2
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 40, 3. 10., s. 20-25
Annotation: Rozhovor zejm. o politice. S připojeným článkem o jeho projektu Český kalendář.
Article
3
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 42, 17. 10., s. 48-52
Annotation: Rozhovor o divadle, emigraci a politice.
Article
4
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 23, 6. 6., s. 66
Annotation: Recenze.
Article
5
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 12. 1., s. 52
Annotation: Rozhovor o její divadelní hře, která je prvním dílem dramatického cyklu Má vlast.
Article
6
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 5, 29. 1., s. 51
Annotation: Polemika s článkem J. Jandourka (Respekt č. 3/2004).
Article
7
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 42, 19. 10., s. 80-81
Annotation: Esej o novinářském díle a odsouzení K. Havlíčka; s uvedením obdobného případu - soudu s kanadským novinářem, který byl obviněn za otištění...
Article
8
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 45, 9. 11., s. 24-26
Annotation: Rozhovor.
Article
9
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 36, 4. 9., s. 58-61
Annotation: Vzpomínka na šedesátá léta, na problémy, které M. Filípková měla po uveřejnění svého článku o J. Fučíkovi v Mladém světě v r. 1967.
Article
10
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 40, 2. 10., s. 72-74
Annotation: Vzpomínky na šedesátá léta.
Article
11
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 30, 19. 7., s. 50-52
Annotation: Životopisná stať, týkající se zejména politiky.
Article
12
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 3, 1992, č. 27, 29. 6., s. 11
Annotation: Komentář k prohlášení českých spisovatelů Úleva z rozhodnutí (Lidové noviny č. 24).
Article
13
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 3, 1992, č. 46, 9. 11., s. 12
Annotation: Poznámka k jeho vystoupení na mítinku ČSSD a LSU 28. 11. v Praze a k jeho současným politickým názorům.
Article
14
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 2, 1991, č. 50, 9. 12., s. 42-44
Annotation: O životě, tvorbě a politické aktivitě E. K., o jejích prózách Černá hvězda, Mladá fronta; Pozůstalost pana Ábela, Mladá fronta; též o:...
Article
15
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 3, 1992, č. 11, 9. 3., s. 32-34
Annotation: Rozhovor mj. o její překladatelské a literární tvorbě.
Article
16
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, léto, s. 44-49
Annotation: O zpolitizování a překrucování odkazu V+W (humor versus satira), které se vyjevuje při četbě třísvazkové korespondence V+W. Otištěno ve speciálním...
Article
17
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, č. 30, 23. 7., s. 20-25
Annotation: Rozhovor se scenáristou.
Article
18
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 49, 9. 12., s. 10
Annotation: Recenze. Knize a P. Paroubkové je věnován též článek Viliama Bucherta Ve jménu pomsty (s. 6-7). Na s. 8 otištěna ukázka z knihy.
Article
19
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 22, 2011, č. 11, 17. 3., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 14, 5. 4., s. 56-57
Annotation: Vzpomínky na spolupráci s K. Krylem na knize Půlkacíř a na polistopadovou situaci, ke které se K. Kryl na počátku devadesátých let kriticky vyjadřoval...
Article