By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 43, 21. 10., s. 65
Annotation: Glosy; J. Slomek uvádí chybu, kterou převzal M. Špirit od J. Škvoreckého (Václav Řezáč se nejmenoval Václav Pivoňka), V. Šlajchrt tlusté...
Article
2
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 37, 11. 9., s. 53
Annotation: Glosa ke knize.
Article
3
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 41, 9. 10., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
4
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 41, 14. 10., s. 62-64
Annotation: Životopisná stať.
Article
5
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 51, 13. 12., s. 8-10
Annotation: O setkáních českých exulantů v německé vesnici Franken; též zmínka o: Škvorecký Josef, Tigrid Pavel, Rotrekl Zdeněk ad.
Article
6
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 3, 1992, č. 45, 2. 11., s. 69
Annotation: Recenze; mj. polemika s recenzí: Novotný Vladimír, MF Dnes, 1. 10.
Article
7
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 1, 1990, č. 7, 15. 5., s. 40
Annotation: Z tiskové besedy s J. Š. a: Salivarová Zdena poté, co obdrželi Řád bílého lva III. stupně.
Article
8
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 1, 1990, č. 12, 19. 6., s. 58-59
Annotation: Reportáž o setkání s J. Š. v Lucerně.
Article
9
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 1, 1990, č. 32, 6. 11., s. 41
Annotation: K opožděnému vydávání jeho knih.
Article
10
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 2, 1991, č. 33, 13. 8., s. 41
Annotation: Recenze.
Article
11
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 22, 2011, č. 50, 15. 12., s. 56-58
Annotation: Rozhovor.
Article
12
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 28, 2017, č. 5, 2. 2., s. 52
Annotation: Kulturní tip na divadelní hru "Krásné psací stroje".
Article
13
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 7, 18. 2., s. 49
Annotation: Kulturní tip na níže zmíněnou divadelní hru.
Article
14
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 12, 24. 3., s. 51
Annotation: Referát o divadelním představení.
Article
15
16
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 5, 4. 2., s. 60-63
Annotation: Článek se věnuje reálným předobrazům literárních postav z níže uvedených knih.
Article
17
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 25, 2014, č. 40, 2. 10., s. 56
Annotation: Recenze.
Article
18
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, č. 10, 5. 3., s. 50-51
Annotation: Recenze; připojen rozhovor s J. Škvoreckým.
Article
19
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 12. 1., s. 66-67
Annotation: Vzpomínka historika P. Koury na dopisování si s J. Škvoreckým při psaní disertace o české swingové mládeži v období druhé světové války.
Article
20
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 12. 1., s. 68-69
Annotation: Otisky dopisů uvedeným osobnostem.
Article