By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 47, 22. 11., s. 46-50
Annotation: Rozhovor s F. Jirousovou o jejím vztahu k otci I. M. Jirousovi a její knize vzpomínek; připojen úryvek z knihy (s. 50).
Article
2
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 49, 6. 12., s. 51
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 35, 29. 8., s. 57
Annotation: Báseň věnovaná otci, M. Jirousovi; připojena nepodepsaná anotace sbírky básní "Zahrada".
Article
4
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 21, 23. 5., s. 62
Annotation: Různé glosy, mj. o knize I. M. Jirouse.
Article
5
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 5, 31. 1., s. 28-34
Annotation: Reportáž z návštěvy statku v Prostředním Vydří v doprovodu básníkových dcer.
Article
6
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 47, 18. 11., s. 64
Annotation: Recenze.
Article
7
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 18, 2006, č. 37, 14. 9., s. 69
Annotation: Recenze.
Article
8
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 43, 26. 10., s. 73
Annotation: Vzpomínka na setkání s I. M. Jirousem.
Article
9
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 51, 21. 12., s. 20-23
Annotation: Rozhovor.
Article
10
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 25, 14. 6., s. 44-46
Annotation: Článek o básníkovi, teoretikovi undergroundu; proloženo citáty z poezie a prózy I. M. J.
Article
11
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 39, 20. 9., s. 40-42
Annotation: Rozhovory; proloženo komentáři: Bílek Petr A.
Article
12
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, č. 28, 9. 7., s. 36-37
Annotation: Rozhovor o K. Gottovi.
Article
13
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, č. 50, 10. 12., s. 68-71
Annotation: Reportáž o účasti českých spisovatelů na moskevském knižním veletrhu.
Article
14
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 22, 2011, č. 1, 6. 1., s. 22-27
Annotation: Rozhovor.
Article
15
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 45, 6. 11., s. 48-50
Annotation: Zhodnocení jihlavského festivalu dokumentárních filmů; I. M. Jirous byl jedním z porotců.
Article
16
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 35, 28. 8., s. 44-45
Annotation: O I. M. Jirousovi, kterého I. B. navštívil v místě jeho bydliště v Prostředním Vydří na Vysočině.
Article
17
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 22, 2011, č. 46, 16. 11., s. 80-81
Annotation: Nekrology.
Article
18
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 22, 2011, č. 47, 24. 11., s. 8-9
Annotation: Fotografie ze mše v pražském kostele sv. Ignáce. S otištěnou básní I. M. Jirouse Já k smrti své dolezu sám.
Article
19
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 37, 16. 9., s. 54-55
Annotation: Recenze. Připojena ukázka z knihy Bez ohňů je underground.
Article
20
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 45, 7. 11., s. 54
Annotation: Glosy; mj. o akci Ivan Martin Jirous, kterou ve dnech 14.-15. 11. pořádá časopis Revolver Revue na pražské FAMU.
Article