By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 22, 1. 6., s. 38-41
Annotation: Reportáž po stopách K. H. Máchy.
Article
2
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 18, 2. 5., s. 82-84
Annotation: Stať.
Article
3
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 10, 6. 3., s. 68-71
Annotation: Článek v rubrice Genius loci.
Article
4
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 19, 7. 5., s. 68
Annotation: Rozhovor s hercem o recitaci Máje.
Article
5
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 28, 11. 7., s. 60-65
Annotation: Dvanáct příběhů, dvanáct zastavení na cestě Malou Stranou. Mj. o uvedených osobnostech.
Article
6
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 9, 22. 2., s. 64-67
Annotation: Přehledová studie o různém hodnocení jeho díla.
Article
7
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 45, 11. 11., s. 71
Annotation: Glosa k výročí.
Article
8
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 34, 21. 8., s. 51
Annotation: Referát o filmu; v anketě Reflexu (s. 53) získal film "ocenění" Never more (od I. Hejdové a D. Křivánkové).
Article
9
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 39, 25. 9., s. 39-41
Annotation: Článek o exhumaci Máchových ostatků 1. října 1938, o kterou se zasloužil guvernér Národní banky K. Engliš.
Article
10
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 9, 1998, č. 48, 26. 11., s. 30-31
Annotation: Rozhovor se sběratelem Májů.
Article
11
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 19, 13. 5., s. 90-94, 96
Annotation: Reportáž.
Article
12
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 30, 29. 7., s. 56
Annotation: Recenze.
Article
13
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 7. 5., s. 53
Annotation: Úryvek básně; připojena nepodepsaná anotace knihy "Květen" O. Koupila, navazující na "Máj" K. H. Máchy.
Article
14
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 16, 22. 4., s. 61
Annotation: Glosa o výročí prvního vydání "Máje" K. H. Máchy na základě textu z časopisu "Kwěty".
Article
15
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 25-34
Annotation: Studie se věnuje grafickým prvkům v zápisu básní A. Stankoviče a možnostem, jak s tímto materiálem textologicky a edičně pracovat (viz rozpis;...
Book Chapter
16
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 262-270
Annotation: Stať.
Article