By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 49, 8. 12., s. 65
Annotation: Glosy.
Article
2
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 1. 4., s. 55
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 34, 22. 8., s. 52
Annotation: Recenze.
Article
4
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 12, 2001, č. 18, 3. 5., s. 64
Annotation: Glosa k televizním pořadům Přesčas a Krásný ztráty, jejichž host Michal Viewegh si v obou stěžoval na literárního kritika J. Slomka.
Article
5
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 6, 1995, č. 6, 27. 1., s. 51
Annotation: Glosa k vydání.
Article
6
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 6, 1995, č. 8, 10. 2., s. 28
Annotation: Nesouhlas M. V. s udělením "ocenění" Never more za sborník Pocta Rudolfu Hrušínskému, jehož se jí dostalo od: Slomek Jaromír (Reflex č. 1/2,...
Article
7
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 9, 1998, č. 50, 10. 12., s. 65
Annotation: Glosy; J. Slomek o knihách J. Suchého, V. Novotný o příšerných obálkách knih Votobii, J. Mlejnek o Slomkově kritice J. H. Krchovského (LtN č....
Article
8
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 49, 4. 12., s. 10-11
Annotation: Reakce na článek J. Slomka (Reflex č. 42/1997).
Article
9
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 14, 3. 4., s. 61
Annotation: Recenze.
Article
10
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 16, 11. 4., s. 51
Annotation: Glosa; též glosa: Slomek Jaromír ke knize: Moučková Kamila, Ježek Vlastimil, Říkali jí lvice.
Article
11
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 46, 13. 11., s. 57
Annotation: Glosy; J. Slomkovi překladatelské chyby D. Seidlové; V. Šlajchrtovi Slomkovo označení knihy rozhovoru s V. Klausem dvěma kladnými hvězdičkami...
Article
12
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 5, 1994, č. 1/2, 30. 12., s. 51
Annotation: Na anketní otázku Kdo nebo co vám v poslední době ve vašem oboru kazí náladu odpovídají: Slomek Jaromír (uvedl sborník Pocta Rudolfu Hrušínskému,...
Article