By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3641
Article resource: '; ...Reflex...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 18, 6. 5., příl. Extra - příloha o vzdělávání, s. 8-11
Annotation: Článek o moderních výukových metodách, zmíněn je např. YouTube kanál "Na potítku" D. Jirsy.
Article
3642
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 57-61
Annotation: Stať představuje diplomovou práci A. Stankoviče "Význam Josefa Floriana pro vývoj krásné tištěné knihy" i v jejích pozdějších podobách...
Book Chapter
3643
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 62-70
Annotation: Příspěvek se zabývá prací A. Stankoviče pro oficiální i samizdatové noviny a časopisy (viz rozpis) od osmdesátých let do roku 2001, především...
Book Chapter
3644
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 7
Annotation: Předmluva informuje o struktuře knihy k poctě A. Stankoviče (zčásti vycházející z uvedené konference) a o jejím autorství.
Book Chapter
3645
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 141-158
Annotation: Kolektivní portrét A. Stankoviče; s úvodním slovem M. Špirita (s. 141, podepsáno "M. Š.").
Book Chapter
3646
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 11-24
Annotation: Studie nabízí pohled na vývoj recepce samizdatové poezie A. Stankoviče (a reflexe sémiotiky samizdatu vůbec) po listopadu 1989 a poté interpretaci...
Book Chapter
3647
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 25-34
Annotation: Studie se věnuje grafickým prvkům v zápisu básní A. Stankoviče a možnostem, jak s tímto materiálem textologicky a edičně pracovat (viz rozpis;...
Book Chapter
3648
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 35-39
Annotation: Stať se soustředí na přítomnost odkazů na I. M. Jirouse v básních A. Stankoviče a na jejich tzv. "fúzování".
Book Chapter
3649
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 40-44
Annotation: Stať je zamyšlením nad etickým aspektem umění konkretizovaným na příkladech výhrad A. Stankoviče k Menzelovým "Ostře sledovaným vlakům"...
Book Chapter
3650
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 45
Annotation: Podnět k diskusi o Stankovičově pojetí umělecké kritiky.
Book Chapter
3651
3652
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 46-50
Annotation: Stať je věnována kritickým textům A. Stankoviče o českém filmu a českých filmech, zejména jeho postoji k filmovému dokumentu a "dokumentárnosti"...
Book Chapter
3653
Article resource: '; ...Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty...
In: Stankovič 1940-2020 : (poezie, kritika, společnost) : reflexe a dokumenty. -- ISBN 978-80-7622-011-9. -- S. 51-54
Annotation: Stať se věnuje kritickým textům A. Stankoviče (jejichž reprezentativní výběr nabízí kniha "Co dělat, když Kolja vítězí"), jeho úvahám...
Book Chapter
3654
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 84-102
Annotation: Studie o románech E. Otta "Das Ende. Ein Roman vom Zusammenbruch der Südfront 1918" a R. Mimry "Batterie 4" a "Im Schatten des 3. November", v nichž...
Article
3655
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 126-146
Annotation: Studie o české fantasy literatuře a fantazijní literatuře bezprostředně po první světové válce.
Article
3656
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 158-205
Annotation: Dopisy B. Markalouse (J. Johna) K. Hradeckému z let 1914-1918; dopisy jsou doplněny úvodním komentářem M. Šubrtové a její závěrečnou ediční...
Article
3657
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 206-216
Annotation: Vzpomínky M. Stuchla, doplněné úvodem a ediční poznámkou J. Bílka.
Article
3658
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 272-286
Annotation: Studie o digitalizaci fondu J. V. Sládka v LA PNP.
Article
3659
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 324-330
Annotation: Stať o osobním fondu J. Seiferta v LA PNP.
Article
3660
Article resource: '; ...Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 332-341
Annotation: Stať o fondu grafika a malíře V. Boudníka, který je uložen v LA PNP.
Article