By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 117, zima, s. [7]-22
Annotation: Úryvek z připravované prózy; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 22).
Article
2
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 117, zima, s. [97]-103
Annotation: Eseje.
Article
3
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 117, zima, s. [121]-126
Annotation: Úryvek z románu "Šrapnel v duši"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 123).
Article
4
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 117, zima, s. 169-171
Annotation: Recenze.
Article
5
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 117, zima, s. 183-186
Annotation: Nekrolog literárního historika a indologa P. Holmana.
Article
6
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 125-137
Annotation: Nárys životaběhu V. Neuwirtha s připomínkou jeho deníkových zápisků "Apokalyptický deník" a "Vcházení do Evropy", založení kulturního společenství...
Article
7
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 149-159
Annotation: Prozaické ztvárnění příběhu parašutisty a konfidenta gestapa K. Čurdy, 3. část; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
8
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 185-224
Annotation: Druhá část volného cyklu zpřístupňující texty a dokumenty související s činností J. Němce, tentokrát mj. o jeho vztahu k filmové tvorbě,...
Article
9
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 8-12
Annotation: Básně; připojena je biografická poznámka.
Article
10
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 30-34
Annotation: Básně; připojena je biografická poznámka a fot.
Article
11
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 56-69
Annotation: Ukázka z připravované prózy; připojena je bio-bibliografická poznámka a fot.
Article
12
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 92-105
Annotation: Úryvek z připravované esejistické knihy o "neprávem opomíjených osobnostech a událostech z počátků českého národního obrození", v ukázce...
Article
13
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 114, jaro, s. 7-15
Annotation: Esej; připojeny fotografie (s. 8, 11).
Article
14
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 114, jaro, s. 33-39
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 39) a fotografie (s. 34).
Article
15
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 33-45
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka a fot.
Article
16
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 171-[180]
Annotation: Pojednání o strojopisech překladů díla F. Kafky od J. Hanče.
Article
17
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 181-184
Annotation: Článek porovnávající překlady díla F. Kafky od P. Eisnera, V. Kafky, J. Stromšíka, J. Čermáka a J. Hanče.
Article
18
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 185-194
Annotation: Srovnání překladů prózy F. Kafky "Forschungen eines Hundes" ("Výzkumy jednoho psa" resp. "Bádání") od J. Hanče a V. Kafky.
Article
19
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 195-199
Annotation: Srovnání překladů románu F. Kafky "Proces" od J. Hanče a P. Eisnera.
Article
20
Article resource: '; ...Revolver Revue...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 212-217
Annotation: Recenze.
Article