By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2013, č. 45/46, s. 94-95
Annotation: Rozhovor o cirkusu a jeho souvislosti s totalitními režimy.
Article
2
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 1, 2006, č. 1, leden, s. 53-54
Annotation: Poznámka o autorově motivaci k napsání dramatu o G. Traklovi.
Article
3
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 1, 2006, č. 1, leden, s. 65
Annotation: Biografická poznámka, připojená k textu Horoščákovy hry Trakl (s. 55-65).
Article
4
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 1, 2006, č. 1, leden, s. 69-71
Annotation: Esej o vztahu umělecké (zejména literární) inspirace a alkoholu.
Article
5
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 31
Annotation: O původu jména divadla Husa na provázku, nalezeného v díle J. Mahena, a o spojitostech v poetice souboru a spisovatele.
Article
6
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 53
Annotation: Autorova vzpomínka na účinkování v divadle Husa na provázku.
Article
7
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 67-69
Annotation: Esej o poetice inscenací E. T., mj. ve srovnání s poetikou českých prozaiků 2. poloviny 20. století.
Article
8
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 87
Annotation: Fejeton uvozující blok básní se jmenovanými motivy (s. 88-90).
Article
9
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 103-107
Annotation: Vzpomínka na autorovu emigraci z Československa do Austrálie v r. 1978, mj. na loučení a následnou korespondenci s B. Hrabalem.
Article
10
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 137
Annotation: Nekrolog o úmrtí Z. K. (12. 11. 2007).
Article
11
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 137-138
Annotation: Nekrolog o úmrtí Z. K. (12. 11. 2007).
Article
12
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 139
Annotation: Vzpomínka na Z. Kožmína.
Article
13
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2012, č. 43/44, s. 94-96
Annotation: Fejeton o sladkosti, se vzpomínkou na rozhovory s I. M. Jirousem a K. Legátovou.
Article
14
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2013, č. 45/46, s. 13
Annotation: Biografická poznámka o J. Filgasovi, připojená k jeho reportáži z r. 1936 (s. 13-15).
Article
15
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2013, č. 45/46, s. 46
Annotation: Biografická poznámka, připojená k ukázkám z tvorby V. S. (s. 46-59).
Article
16
18
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2014, č. 53/54, s. 48-52
Annotation: Článek o loutce Kašpárek/Kašpar a jeho původu.
Article
19
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2014, č. 53/54, s. 63-65
Annotation: Článek o estetické funkci literárních děl, které zobrazují dětský svět.
Article
20
Article resource: '; ...RozRazil...
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2014, č. 53/54, s. 66-71
Annotation: Úvaha o dětských knihách (českých i zahraničních), jejich ilustracích a přitažlivosti pro děti v minulosti.
Article