By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 9-19
Annotation: Studie se zamýšlí nad komplexem otázek spojených s kategorií autora (zejm. o oddělení či sepětí textu a jeho autora). Kapitoly: Roland Barthes...
Article
2
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 30-32
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 33-38
Annotation: Recenze.
Article
4
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 45-54
Annotation: Rozhovor.
Article
5
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 58-64
Annotation: Autorský komentář ke genezi básně Shadows.
Article
6
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 65-67
Annotation: Esej o poezii.
Article
7
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 68-71
Annotation: Tři verze básně Chlad a rub a autorův komentář.
Article
8
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 72-89
Annotation: Fotografie podepisujících se autorů a jejich podpisů.
Article
9
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 90-94
Annotation: Autorský komentář k překladu básně S. Borbélyho.
Article
10
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 95-97
Annotation: Básně.
Article
11
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 125-126
Annotation: Opravy chyb a nepřesností, které vznikly při neautorizované redakční úpravě textu P. Krále.
Article
12
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 137
Annotation: Biografické poznámky; mj. o autorech otištěné beletrie (V. Staněk, Co viděj moje voči, kapitola z nepublikované prózy Neklid, s. 113-116; M....
Article
13
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 4, 2009, č. 6, s. 9-14
Annotation: Kritické ohlédnutí absolventa Literární akademie.
Article
14
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 4, 2009, č. 6, s. 15-18
Annotation: Článek absolventky Literární akademie o studiu na této škole, které pozitivně ovlivnilo její osobnost.
Article
15
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 4, 2009, č. 6, s. 19-22
Annotation: Článek psaný pro revue Rukopis.
Article
16
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 4, 2009, č. 6, s. 23-31
Annotation: Zamyšlení nad rozdílným postavením tvůrčího psaní v Americe a v Evropě (zejm. v Německu). Kráceno a přeloženo s laskavým svolením autora.
Article
17
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 4, 2009, č. 6, s. 32-35
Annotation: Recenze.
Article
18
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 4, 2009, č. 6, s. 39-46
Annotation: Rozhovor s autorkou, která vyučuje na Iowské spisovatelské dílně.
Article
19
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 4, 2009, č. 6, s. 51-59
Annotation: Esej.
Article
20
Article resource: '; ...Rukopis...
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 4, 2009, č. 6, s. 60-71
Annotation: Esej o stavbě příběhu, který je podle autorky "král vší literatury".
Article