By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
univerzity. » univerzita.
1
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 5-7
Annotation: Jubilejní medailon J. Svobody, jemuž je věnováno celé číslo sborníku.
Article
2
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 29-32
Annotation: Studie shledávající paralely mezi našimi ruchovci a lumírovci a dvěma křídly francouzských parnasistů ("progresistů" a "fantaisistů").
Article
3
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 53-60
Annotation: Analytická studie zaměřená na žánrové určení poutních knih; Hora Olivetská = hora Kotouč u Štramberka.
Article
4
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 61-67
Annotation: Srovnávací studie.
Article
5
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 69-76
Annotation: Popis knihovny vychází z nalezeného katalogu pořízeného bezprostředně po šlechticově smrti (18. března 1778 v Postupimi).
Article
6
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 77-82
Annotation: Analytická studie zabývající se výtvarnými kvalitami Skácelovy poezie, zejména charakterizačními a hodnotovými významy barev; s ukázkami.
Article
7
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 83-101
Annotation: Edice 32 dopisů a 6 pohlednic J. Čepa adresovaných J. Vašicovi v letech 1934-1947 (uloženo ve Vašicově pozástalosti v LA PNP).
Article
8
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 103-105
Annotation: Analýza uvedené Vrchlického sbírky sestávající z oddílů: Adagio, Andante, Scherzo a Largo.
Article
9
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 107-112
Annotation: Přehledová stať.
Article
10
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 113-120
Annotation: Komentář k ukázkám z uvedené hry zaznamenané v Jaschkově Fulnecké kronice; autorem hry byl pravděpodobně příborský měšťan J. Staroveský.
Article
11
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 121-124
Annotation: Analytická studie polemizující s hodnocením V. Černého (viz jeho První a Druhý sešit o existencialismu); autor dochází k závěru, že "Halas...
Article
12
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 125-129
Annotation: Interpretační studie.
Article
13
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 131-135
Annotation: Interpretační studie.
Article
14
15
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 145-149
Annotation: Analytická studie, zaměřená na parodický princip díla.
Article
16
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 151-158
Annotation: Analytická srovnávací studie.
Article
17
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 159-161
Annotation: Přehledová stať.
Article
18
Article resource: '; ...Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 39-48
Annotation: Komentovaná edice korespondence z let 1930 (Schulzovo blahopřání Durychovi ke státní ceně za Bloudění a Durychova odpověď) a 1931 (Schulzova...
Article