By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Roč. 9, 1999, č. 24, září, s. 6
Annotation: Nekrolog.
Article
2
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Roč. 9, 1999, č. 24, září, s. 6
Annotation: Fejeton v monotematickém "kavárenském" čísle.
Article
3
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Roč. 9, 1999, č. 24, září, s. 13
Annotation: Rozhovor; s poznámkou Část rozhovoru konaného 27. 4. 1998 v aule Filosofické fakulty UP Olomouc na závěr cyklu Večerních rozmluv s hosty Univerzity...
Article
4
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Roč. 9, 1999, č. 24, září, s. 14
Annotation: Recenze.
Article
5
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Roč. 9, 1999, č. 24, září, s. 14
Annotation: Recenze.
Article
6
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Roč. 9, 2000, č. 25, únor, s. 8-10
Annotation: Studie.
Article
7
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- R. 1998, č. 23, prosinec, s. 71-74
Annotation: Rozhovor.
Article
8
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Roč. 1, 1991, č. 1, s. 2-4
Annotation: Medailón.
Article
9
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Roč. 1, 1991, č. 3, s. 2-3
Annotation: U příležitosti besedy v Olomouci 29. 10. 1991.
Article
10
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- R. 1992, č. 4, s. 47-48
Annotation: Úvaha.
Article
11
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- R. 1992, č. 5, s. 31
Annotation: Recenze.
Article
12
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- R. 1992, č. 6, s. 24-26
Annotation: Srovnání českých překladů: Čapek Karel - Sýs Karel. - V témže časopise, č. 2-6, seriál Dopisy Apollinairovi, přel. H. B. Steinová.
Article
13
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Sv. [7], 1993, č. 7, s. 15-18
Annotation: S otištěnou korespondencí R. W. (s. 18-24), přel. Hana-Berta Steinová.
Article
14
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Sv. [7], 1993, s. 31-35
Annotation: Esej; připojeny dva dopisy J. Demlovi od: Durych Jaroslav (s. 35-38).
Article
15
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Sv. [7], 1993, s. 38-41
Annotation: Recenze; s kapitolkou Česká literatura v polském samizdatu.
Article
16
17
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Sv. [8], 1993, s. 18-20
Annotation: Medailón; datováno v Brně 28. 11. 1992. Připojeny rozhlasový esej V. G. ze srpna 1968 Jistoty, rizika (s. 21-23), úryvek z rozhovoru s ním Bible...
Article
18
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Sv. [8], 1993, s. 27
Annotation: V oddílech 1. Filosofie - politologie, 2. Dramatická - prozaická díla.
Article
19
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Sv. 9, 1994, leden-únor, s. 3-6
Annotation: Rozhovor s americkým básníkem u příležitosti jeho působení v Olomouci.
Article
20
Article resource: '; ...Scriptum...
In: Scriptum. -- Sv. 9, 1994, leden-únor, s. 20-23
Annotation: Rozhovor.
Article