By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 3, červenec, s. [16]-[19] (1-4)
Annotation: Doslov k českému vydání knihy "Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky".
Article
2
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 3, červenec, s. [20]-[72] (1-10, 1-41)
Annotation: Ukázka z prvního dílu trilogie.
Article
3
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 3, červenec, s. [74]-[76] (1-3)
Annotation: Ukázka stejnojmenné básnické skladby - části 013 a 025-034; s krátkou informací o autorovi.
Article
4
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 3, červenec, s. [86]-[96] (1-10)
Annotation: Studie o Fučíkově "Reportáži psané na oprátce", jak ji kriticky zhodnotil V. Černý ve své knize "Pláč Koruny české"; s dedikací: Panu profesoru...
Article
5
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 3, červenec, s. [98]-[102] ([1]-[5])
Annotation: Divadelní hra; s dedikací Václavu Havlovi; s biografickou poznámkou autora a kopií portrétní fotografie (s. 102); s datací 1982.
Article
6
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 3, červenec, s. [104]-[111] (1-8)
Annotation: Autobiografický fejeton o Hutkově hudebních vydavatelských počinech, pozornost je zaměřena na alba lidových písní a balad "Stůj břízo zelená",...
Article
7
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 3, červenec, s. [112]-[118] (1-7)
Annotation: Portrét Boba Dylana s diskografií do r. 1981.
Article
8
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 3, červenec, s. [122]-[142] (1-20)
Annotation: Studie o různých pojetích stvoření člověka napříč světovými kulturami, převzato z vydání v Římě r. 1970; s krátkou biografickou poznámkou...
Article
9
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 7, únor, s. [20]-[46] (1-27)
Annotation: Výběr z kapitol (I., II. ,V., VI., IX., XI., XV., XVII., XIX., XXIII. a XXIV.) stejnojmenné memoárové knihy; s ediční poznámkou a poznámkou o...
Article
10
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 8, duben, s. [15]-[33] (1-18)
Annotation: Tři povídky; s biografickou poznámkou o autorce (s. 33).
Article
11
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 8, duben, s. [35]-[60] (1-26)
Annotation: Básně.
Article
12
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 8, duben, s. [125]-[129] (1-5)
Annotation: Výklad historie Jednoty bratrské, především v období působení Martina z Krčína a Řehoře Krajčího, převzato z nezjištěné knihy "Jak porozuměli...
Article
13
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 8, duben, s. [129]-[132] (5-8)
Annotation: Medailon duchovního Jednoty bratrské převzatý z nezjištěné knihy "Jak porozuměli naši otcové slovu Božímu"; s výčtem literatury (s. [131]-[132]).
Article
14
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 8, duben, s. [166]-[168] (1-nepagin.)
Annotation: Komentář k bojkotu Franze Kafky, k němuž došlo v československém nakladatelském provozu po roce 1968, zmíněna skutečnost, že dvacet let poté...
Article
15
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 9, červen, s. [17]-[25] (1-9)
Annotation: Povídka; s přípiskem: Londýn.
Article
16
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 9, červen, s. [26]-[57] (1-31)
Annotation: Cestopis ze Sovětského svazu s rozsáhlým úryvkem z knihy J. Škvoreckého "Příběh inženýra lidských duší" (s. [52]-[56]) a s fotografiemi...
Article
17
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 9, červen, s. [59]-[66] (1-8)
Annotation: Báseň.
Article
18
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 9, červen, s. [98]-[100] (1-2)
Annotation: Medailon nizozemské hudební skupiny.
Article
19
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 9, červen, s. [101]-[105] (1-5)
Annotation: Medailon hudební skupiny.
Article
20
Article resource: '; ...Sklepník [samizdat]...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 9, červen, s. [114]
Annotation: Medailon hudební skupiny.
Article