By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 22, 1953, č. 1, 30. 9., s. 112-124
Annotation: Studie se zabývá otázkou, jaký český rukopis stojí staropolské bibli královny Žofie z 15. století nejblíže nebo je dokonce její předlohou....
Article
2
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 22, 1953, č. 1, 30. 9., s. 123-130
Annotation: Autor se věnuje vztahu A. Jiráska s českými polonisty a polskými spisovateli. Otiskuje korespondenci s J. Dutkowskou-Fischerowou z let 1927-1929....
Article
3
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 22, 1953, č. 1, 30. 9., s. 136-144
Annotation: Kritika.
Article
4
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 22, 1953, č. 2/3, 20. 12., s. 169-176
Annotation: U příležitosti 200. výročí narození J. Dobrovského a 75. narozenin Z. Nejedlého se autor věnuje Nejedlého knize "Komunisté - dědici velkých...
Article
5
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 22, 1953, č. 2/3, 20. 12., s. 413-426
Annotation: Studie se věnuje vědecké společnosti J. A. Jablonowského a Učené společnosti Ignáce Borna, jejich jednotlivým členům, jejich spisům a dalším...
Article
6
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 1, s. 172-179
Annotation: Autor se odvolává na svůj dřívější článek (Listy filologické, roč. 66, č. 3) o závislosti románu J. Arbese "Adamité" na "Dějepisu Rakouska"...
Article
7
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 1, s. 226-246
Annotation: Autor se věnuje dramatickému zpracování valdštejnské látky u F. Schillera a českých dramatiků. Značnou pozornost věnuje Schillerovu pojetí...
Article
8
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 1, s. 200-211
Annotation: Studie sleduje motiv chudáka a bohatce v literatuře. Podrobněji se věnuje autorům: Lúkianos, Erasmus Roterdamský, Bartoloměj Paprocký z Hlohol...
Article
9
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 1, s. 138-164
Annotation: Studie se podrobně věnuje Jungmannově monografii o české řeči. Srovnává první dvě vydání "Slovesnosti" a extrahuje základní Jungmannovy...
Article
10
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 1, s. 193-199
Annotation: Studie se věnuje otázce "jak pojímal Jungmann Goetha při výběru svých překladů z něho a ve své literární theorii, slovesnosti". Autor upozorňuje,...
Article
11
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 2, s. 356-389
Annotation: Autor otiskuje 19 dosud nepublikovaných dopisů lužickosrbského slavisty J. P. Jordana českým vědcům. Dopisy komentuje jazykově i věcně.
Article
12
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 2, s. 390-405
Annotation: Autor přibližuje česko-italské literární styky od 10. do 15. století. Upozorňuje na výuku rétoriky v rámci studia práva v Itálii, která sblížila...
Article
13
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 2, s. 438-444
Annotation: Autor srovnává přístupy J. Dobrovského, J. Kollára a J. P. Šafaříka k archeologickým studiím a jejich příspěvky k formování oboru.
Article
14
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 2, s. 503-507
Annotation: Kritika.
Article
15
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 2, s. 249-268
Annotation: F. Wollman v první části textu konfrontuje první vymezení úkolu časopisu Slavia z roku 1922 s proměnami přístupů k slovanské filologii až...
Article
16
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 22, 1953, č. 2/3, 20. 12., s. 443-462
Annotation: Studie o vzniku slavistické stolice ve 40. letech 19. století. Hlavní zásluhu autor přičítá P. J. Šafaříkovi a rytíři J. N. Neuberkovi, vnuku...
Article
17
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 22, 1953, č. 2/3, 20. 12., s. 463-472
Annotation: Studie se věnuje vědecky málo podchycené archeologické činnosti J. Dobrovského. Přetiskuje Dobrovského článek z pražského časopisu Der Kranz...
Article
18
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 22, 1953, č. 2/3, 20. 12., s. 519
Annotation: Recenze.
Article
19
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 19, 1949/1950, č. 1/2, s. 153-207
Annotation: Autor se v první části textu věnuje recepci české literatury v díle V. G. Bělinského. Další části se zabývají recepcí Bělinského na českém...
Article
20
Article resource: '; ...Slavia...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 19, 1949/1950, č. 1/2, s. 247-249
Annotation: Referát o článku A. V. Florovského (Sborník filologický XII, 1940-1946, s. 153-259), který se zabývá českou biblí v dějinách ruské kultury....
Article