By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 151-152
Annotation: Zpráva o konferenci "The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the Context of Postsecular Thought" (Varšava, 16.-17. 10. 2017).
Article
2
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 153-154
Annotation: Zpráva o konferenci "Arturo Cronia. L'eredità di un maestro a cinquant'anni dalla scomparsa" (Padova, 20.-21. 11. 2017).
Article
3
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 159
Annotation: Zpráva o kolokviu "Problémy literární vědy dnes" pořádaném Literárněvědnou společností (Brno, 8. 12. 2017).
Article
4
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 2, s. 29-36
Annotation: Studie rozebírá adaptaci literárních balad ve filmech Š. Uhera a F. A. Brabce.
Article
5
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 51-62
Annotation: Studie zkoumá přijetí Rázusova díla českou slovakistikou v prvních letech československého státu; práce čerpá z archivních pramenů.
Article
6
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 103-113
Annotation: Rozbor Balážova biografického románu o Štefanu Krčmérym.
Article
7
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 131-132
Annotation: Nekrolog za slavistou a teatrologem J. Pelikánem.
Article
8
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 133-135
Annotation: Recenze.
Article
9
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 138-139
Annotation: Recenze.
Article
10
Article resource: '; ...Slavica litteraria...
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 12, 2009, č. 2, listopad, s. 3-29
Annotation: Studie.
Article
11
Article resource: '; ...Slavica litteraria...
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 12, 2009, č. 2, listopad, s. 184-185
Annotation: Recenze.
Article
12
Article resource: '; ...Slavica litteraria...
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 17, 2014, č. 1, 4. 11., s. 274-276
Annotation: Recenze.
Article
13
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 20, 2017, č. 1, s. 21-29
Annotation: Personalistický přístup podle autora studie spojuje "tradiční autorské přístupy s textovými a recepčními perspektivami".
Article
14
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 20, 2017, č. 1, s. 31-38
Annotation: Studie sleduje formování slovenského literárního kánonu pod tlakem literatury české a maďarské.
Article
15
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 20, 2017, č. 1, s. 39-60
Annotation: Portrét polského překladatele Haškových "Osudů".
Article
16
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 20, 2017, č. 1, s. 116-118
Annotation: Recenze.
Article
17
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 20, 2017, č. 1, s. 119-124
Annotation: Recenze.
Article
18
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 20, 2017, č. 2, s. 21-38
Annotation: Studie posuzuje germanistický rozměr Máchalových "Slovanských literatur" (1922-1929) a Wollmanovy "Slovesnosti Slovanů" (1928).
Article
19
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 20, 2017, č. 2, s. 95-102
Annotation: Rozbor žánru na materiálu Dostojevského a Bulgakova deníku.
Article
20
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 20, 2017, č. 1, s. 81-93
Annotation: Historická studie mapuje zahraniční kontakty slovenské autorky.
Article