By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 151-152
Annotation: Zpráva o konferenci "The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the Context of Postsecular Thought" (Varšava, 16.-17. 10. 2017).
Article
2
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 153-154
Annotation: Zpráva o konferenci "Arturo Cronia. L'eredità di un maestro a cinquant'anni dalla scomparsa" (Padova, 20.-21. 11. 2017).
Article
3
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 159
Annotation: Zpráva o kolokviu "Problémy literární vědy dnes" pořádaném Literárněvědnou společností (Brno, 8. 12. 2017).
Article
4
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 2, s. 29-36
Annotation: Studie rozebírá adaptaci literárních balad ve filmech Š. Uhera a F. A. Brabce.
Article
5
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 51-62
Annotation: Studie zkoumá přijetí Rázusova díla českou slovakistikou v prvních letech československého státu; práce čerpá z archivních pramenů.
Article
6
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 103-113
Annotation: Rozbor Balážova biografického románu o Štefanu Krčmérym.
Article
7
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 131-132
Annotation: Nekrolog za slavistou a teatrologem J. Pelikánem.
Article
8
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 133-135
Annotation: Recenze.
Article
9
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 138-139
Annotation: Recenze.
Article
10
Article resource: '; ...Slavica litteraria...
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 12, 2009, č. 2, listopad, s. 3-29
Annotation: Studie.
Article
11
Article resource: '; ...Slavica litteraria...
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 12, 2009, č. 2, listopad, s. 184-185
Annotation: Recenze.
Article
12
Article resource: '; ...Slavica litteraria...
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 17, 2014, č. 1, 4. 11., s. 274-276
Annotation: Recenze.
Article
13
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 1, 15. 5., s. 57-67
Annotation: Studie se zabývá problematikou života německé menšiny v meziválečném Československu a jejich vysídlení po skončení 2. světové války na...
Article
14
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 1, 15. 5., s. 111-115
Annotation: Recenze.
Article
15
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 1, 15. 5., s. 129-130
Annotation: Recenze.
Article
16
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 2, s. 47-53
Annotation: Studie o vzniku a významu srbského překladu knihy Hovory s T. G. Masarykem.
Article
17
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 2, s. 69-80
Annotation: Studie se zabývá postojem spisovatele J. Čajaka k česko-slovenským vztahům. Autorka nejprve přibližuje osobnost a dílo spisovatele, jeho korespondenci...
Article
18
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 2, s. 137-138
Annotation: Nekrolog.
Article
19
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 2, s. 143-145
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...Slavica Litteraria...
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 2, s. 151-154
Annotation: Recenze.
Article