By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 1, červen, s. 20-22
Annotation: Rozhovor s maďarským překladatelem G. Vargou o jeho překladech do maďarštiny (mj. B. Hrabal, V. Havel), o rozdílech mezi československým a maďarským...
Article
2
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 1, červen, s. 30-32
Annotation: Zpráva o dehonestující tiskové kampani a soudním líčení namířených proti odbojáři E. Kulkovi, a to v souvislosti s knihou J. Šebesty "V zemi...
Article
3
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 3, září, s. 6-11
Annotation: Rozhovor s V. Havlem o roli politika, která je mu čím dál častěji přisuzována; dramatik mj. nepřestává za své základní povolání považovat...
Article
4
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 3, září, s. 11-13
Annotation: Glosa k návrhu nového "Zákona o mládeži" a popis skutečné situace mladých, zvláště pak represí, kterým jsou vystaveni a jež jsou mj. důkazem,...
Article
5
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 3, září, s. 19-21
Annotation: Glosa k nové povinnosti Číňanů nosit průkazy totožnosti a na vyzvání je předkládat ke kontrole, v níž autor poukazuje na nepřiměrný význam...
Article
6
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 38-39
Annotation: Glosa kriticky reflektující utajený záměr uspořádat v Londýně roce 1990 specializovanou "českou" aukci , která by mohla vést k rozprodávání...
Article
7
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 38
Annotation: Článek, v němž se autor zamýšlí nad vyobrazením české povahy v prózách B. Hrabala.
Article
8
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 31-34
Annotation: Článek o aktuální politické a celospolečenské situaci v Rumunsku před stranickým sjezdem, mj. o vzrůstajících projevech disidence, přičemž...
Article
9
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 27-28
Annotation: Rozhovor s představiteli maďarské opozice a průkopníky nezávislého tisku v Maďarsku G. Demszkym a jeho ženou R. Hodosán; s datací listopad 1989.
Article
10
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 11-14
Annotation: Rozhovor s F. Janouchem o Nadaci Charty 77, mj. o jejích finančních zdrojích nebo o konkrétních formách podpory československé nezávislé kultury...
Article
11
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 5-11
Annotation: Článek o zneužívání paragrafu 105 "Vyzvědačství" trestního zákona s konkrétními příklady politických vězňů, kteří byli podle tohoto...
Article
12
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 3, září, s. 36-38
Annotation: Soubor krátkých zpravodajských článků o Československu, zaměřených na politickou perzekuci a pronásledování, zprávy o politických vězních,...
Article
13
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 2, červenec, s. 36-38
Annotation: Soubor krátkých zpravodajských článků o událostech v Bulharsku, Jugoslávii, Maďarsku, NDR, Polsku, Rumunsku, Sovětském svazu a Československu.
Article
14
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 1, červen, s. 33-35
Annotation: Recenze knihy P. Tigrida "Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu".
Article
15
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 2, červenec, s. 4-7
Annotation: Článek o požáru domku manželů-chartistů F. a O. Hochmanových, který pravděpodobně založila Státní bezpečnost, též o šikaně manželů,...
Article
16
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 2, červenec, s. 18-19
Annotation: Zpráva informující o aktivu zaměstnanců Československého rozhlasu (10. 7.); s kritickou analýzou projevu nového ředitele rozhlasu K. Kvapila,...
Article
17
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 3, září, s. 31-32
Annotation: Glosa k otázkám oficiální a neoficiální literatury a k průnikům tabuizovaných autorů do oficiálních tiskovin; autor vyzdvihuje svobodu a pluralitu...
Article
18
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 1, červen, s. 4-6
Annotation: Reportáž o soudním procesu s I. Jirousem a J. Tichým, s charakteristikou Jirousovy odborné i protistátní činnosti; s připojenou závěrečnou...
Article
19
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 36-38
Annotation: Recenze varující před novým překladovým titulem A. M. Lilienthala "Sionismus"; autor zvláště upozorňuje na několik nebezpečných rysů knihy:...
Article
20
Article resource: '; ...Sport [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 34-35
Annotation: Glosa o ustavení hnutí "Memorial" v Sovětském svazu, které tvoří bývalí političtí vězni a které se soustředí na dokumentaci represí, především...
Article